Lovisa
  Hej!

  Jag har funderat på att läsa tekniskt basår och har sett att det krävs matematik 2 som behörighet på de flesta lärosäten förutom i Jönköping där man bara behöver ha läst matte 1. Är det så att man läser motsvarande matte 2 där? Gör det någon skillnad om jag väljer att läsa i Jönköping, kommer det påverka behörigheten till studier efteråt?

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Lovisa!
  Basåren (och basterminer) på högskolenivå är de så kallade "för-utbildningar" och varje lärosäte får självt bestämma om för-utbildningar erbjuds och om de erbjuds vad behörighet inför de ska innehålla och vilka kurser som ingår i självaste basåret. Att man kräver lägre behörighet inför basåret än godkänt betyg i matte 2a, är mycket ovanligt.
  Det krävs annars på vissa lärosäten även matte 3 inför basåret.
  Vad gäller det tekniska basåret på Jönköpings universitet, så står det på deras webbplats bl.a följande: " I matematik läses kurser motsvarande en komplettering från gymnasiets kurs 1a till 1c, kurs 2c, kurs 3c samt kurs 4.

  I fysik läses motsvarande gymnasiets kurs 1 och 2.

  I kemi läses motsvarande gymnasiets kurs 1."

  OBS! i Kemi läses endast kemi1 (inte kemi2). Genom att man läser mer matte inom det basåret, så läser man mindre kemi. Så, man kommer inte bli behörig till de utbildningar som kräver kemi2. Och så läses det inte biologi, alls (det är i och för sig inte konstigt då det är ett Tekniskt och inte ett Naturvetenskapligt basår).
  ***
  Tanken med basåren och basterminer är att i första hand förbereda för vidareutbildning på samma lärosäte där förutbildningen ges. Men det är inte förbjudet att söka till andra lärosäten efter förutbildningen, dock får man själv ta reda på om de andra lärosätena kommer godkänna den behörigheten som man efter förutbildningen, har. Här kan man få olika svar från olika lärosäten. Det finns ingen automatik i att andra lärosäten rakt av skulle erkänna behörighet pga förutbildning på ett annat lärosäte.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga