Louise

  Hej! En åk 8 elev som har väldigt lätt för sig i skolan och nu är väldigt uttråkad pga. för lite stimulans och utmaningar. Kan man läsa in betyg från åk 9 och få ett slutbetyg nu under sommaren för att sedan kunna göra ett sent val till gymnasiet och börja där redan nu HT-21? Och därmed gå direkt från åk 8 till gymnasiet? Kan det göras genom särskild prövning? Eller är detta för sent påtänkt? Vi bedömer att eleven har förmåga att få slutbetyg i åk 9-ämnena trots denna korta tid hen har på sig.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Louise,
  det är ett special-fall och jag råder dig därför kontakta Skolverket.
  Om eleven får godkända betyg i 12 ämnen - av de svenska, eng och matte - och blir behörig till gymnasiet (jag antar att det är in på ett högskoleförberedande program eleven vill komma in på), då blir då en fråga om någon gymnasieskola som eleven vill gå på har i början av läsåret någon ledig plats. De populära gymnasieskolorna brukar ha reservkö att "ta av" och elever som var behöriga "i tid" kommer stå i reservkön före den eleven som fick sina betyg sent och sökte därför genom "SEN Ansökan" - det är i alla fall vad jag tror.
  Du får gärna, förutom Skolverket, även samråda med gymnasieantagningen i den delen av landet där eleven bor. De kanske har erfarenhet av liknande situationer sedan innan.

  Annars, så borde möjlighet finnas att ge eleven den extrastimulansen som hen behöver under studier i år9 på grundskolan. Lärarna kan ge extrauppgifter till eleven. Eleven kan också bedriva självstudier inom flera ämnen. Eleven kan kanske börja lära sig ännu ett nytt språk eller gå på den kommunala kulturskolan.
  Jag känner inte eleven. Om det är en särbegåvad elev som ligger mycket före andra elever i alla ämnen - då undrar jag varför hen inte "hoppat över" årskurs 7 eller 8 i grundskolan? Det skulle vara så mycket enklare för alla inblandade om eleven läste år9 efter år7, till exempel. Nu är det för sent påtänkt, förstår jag.
  Situationen är ovanlig. Därför tror jag inte det finns några regler skrivna för just den situationen. Det är därför jag råder dig/er att vända er till Skolverket och till gymnasieantagningen.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga