Matilda

  Hej, jag har läst matte 3 och matte 4 under gymnasiet, vilka man läser under tekniskt basår. Kan man på något sätt tillgodoräkna dessa två kurserna och på så sätt undkomma tenta i matte 3 och matte 4 under tekniskt basår och endast skriva tenta i Kemi, fysik och eventuellt biologi? Eller måste jag läsa om kurserna för att kunna söka mig vidare till en ingenjörsutbildning senare?

  • Anonym Kanin : Om du blivit antagen till basåret, skicka bevis på betyg till programansvarig SYV på ditt fakultet. Fråga även frågan dit samtidigt. På SU, KTH och UU fungerar det på sådant sätt att du får kryssa på vilka kurser du vill läsa vid terminsstarten.
  • Anna : Ja, det stämmer att det kan funka på olika sätt på olika lärosäten. Det är därför bäst att vända sig till de utbildningsansvariga på just det lärosäte.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Matilda,

  ansök om "Tillgodoräknande av tidigare utbildning". Det brukar man göra om man har godkända betyg i kurser som ingår i programmet som man kom in på.
  Jag vill dock ta upp några frågor:
   - studiemedel? Om du tänker ansöka om studiemedel så måste du tänka på hur stor procentsats av heltid du kommer läsa.
  - platsgaranti? Om platsgaranti efter basåret erbjuds, kan det mycket väl vara så att det ej gäller dem som ej läste alla kurser som ingår i basåret.
  - få ännu bättre kunskaper? Varför inte använda chansen och få ännu bättre kunskaper även om du t.ex kan A-betygen i kurserna från gymnasiet, så kan repetition inte skada. Sedan är det också så att innehåll och sättet att "angripa problemen" är inte exakt detsamma när man läser på gymnasiet och på basåret på högskolenivå. Jag ser många fördelar i att läsa basåret i sin helhet.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga