HannaMatilda

  Låt säga att jag avbryter mina studier på ett tre årigt program efter första året, och jag då har läst 60 hp totalt. Om jag sedan börjar på ett nytt treårigt program i ett annat ämne som i en del av sin kursplan har 60 hp valfria kurser, kan jag ansöka om att använda de tidigare lästa kurserna från det tidigare programmet som de valfria och alltså bli klar med kandidaten på tre år även om mina valfria kurser tekniskt sätt lästes innan mitt första år på programmet.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  det är bäst du får svar från studievägledare på den institutionen där du vill ta ut din examen. Med "valfria kurser" kan man mena lite olika saker, det är inte alltid som kurserna är helt valfria; det kan t.ex vara så att det finns en lista på kurser från vilken man bör välja kurserna för att de ska kunna ingå inom just den examen. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga