Kimia 24 år
  Om man vill göra en så kallad särskild prövning/tenta av de ämnena.

  1 Svar

  Ludmila Rein SYV på FrågaSYV
  Hej Kimia,
  jag vet inte i vilken kommun du är folkbokförd, därför kan jag inte hitta en direkt länk till Prövningsenheten i just din kommun.
  Det brukar, annars, vara så att man anmäler sig till Särskild prövning i en viss kurs - några månader innan man skall göra prövning /kostnad kan tillkomma på t.ex 500 kr/. När man har anmält sig & betalat - får man information om när & var första handlednings träff äger rum /du träffar en behörig lärare i just det ämnet, som du skall göra prövning i, som berättar vilka krav som ställs, vilka böcker som rekommenderas & vilka tider som du kan få handledning/. Att gå på handledarträffarna brukar vara frivilligt, förutom den första - som är obligatorisk. Tiden mellan anmälan till prövning & själva prövningstillfället får inte vara kortare än 4 veckor. Längre tid brukar vara OK, men det kan variera lite grand, beroende på förutsättningar i just din kommun.
  Jag råder dig leta på kommunens hemsida på "Prövningsenheten", "Särskild prövning", "Tenta av kurser". Om du inte hittar info- själv, kan du fråga på Vägledningscentrum eller Vuxenutbildningen i din kommun. De har den informationen, det är jag säker på.
  Ett annat sätt är att ringa till kommunens växel & be att bli kopplad till Prövningsenheten /eller liknande - kan heta lite olika i olika kommuner/, men om du förklarar vad du menar, hänvisar de dig vidare.

  På Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 kan du ladda ner Kursplaner / i pdf/, men de är i första hand för lärare, som stöd i betygssättningen. Du får själv avgöra om du vill läsa kursplaner för de kurser i vilka du vill göra prövningar. Personligen tycker inte jag det är viktigt.
  Utan jag skulle råda dig låna läroböcker i de aktuella kurser /på biblioteket/ samt använda handledarhjälp så mycket som möjligt /råder dig gå på alla handledarträffar/.

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig!
  Önskar dig en fortsatt trevlig sommar!
  SYV Ludmila

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga