1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  kraven för gymnasieexamen från komvux kan man läsa på gymnasieGuiden.se/examen
  Det krävs även att rätt programstruktur följdes. För varje nationellt gymnasieprogram finns egen programstruktur för att det är olika kurser som får läsas inom programfördjupning på de olika programmen och det är även olika antal poäng som måste finnas inom programfördjupning.

  Övergripande gäller: eleven måste ha minst 2500 betygsatta gymnasiepoäng och av dem max 250 poäng för ingå i examensbevis med betyget F. Men det går inte att ha F i vilka kurser som helst, t.ex kan inte F i gymnasiearbete, matte 1, engelska 5 eller svenska 1 ingå i examensbevis (detta gäller alla nationella gymnasieprogram); 
  för yrkesprogrammen gäller också att minst 400poäng inom Programgemensamt måste vara godkända kurser;
  för högskoleförberedande program gäller att även svenska 2 och 3 samt engelska 6 måste också ingå med godkända betyg.

  Exempel: eleven läser på SA, nationell inriktning Beteendevetenskap. Vi tar och tittar på Programplan för SA här>> - för att uppfylla kraven för examensbevis måste alla kurser som nämns under Gymnasiegemensamt, Programgemensamt + alla kurser inom en av nationella inriktningar (för inriktningen Beteendevetenskap är det 450p. som består av Ledarskap och organisation, Kommunikation, Psykologi 2a, Samhällskunskap 2 och Sociologi) + tillräckligt antal poäng i kurser från listan på vilka kurser som får inom just det programmet läsas som programfördjupning + 200p."vilka kurser som helst" + godkänt betyg i gymnasiearbete.

  Men om det finns rektors beslut om Individuellt anpassat program, så får alla kurser förutom gymnasiearbete och det som finns under Programgemensamt i programplanen för just det programmet, bytas ut. I beslutet om IAP måste framgå vilka kurser som är utbytta mot vilka andra och antal betygsatta poäng (2500p) och max antal poäng som får vara betygsatta med F måste fortfarande vara "samma" som för ett "vanligt" program, alltså max 250p.F dock inte i vilka kurser som helst.
  Så, det "räcker" att eleven får F i gymnasiearbete eller i matematik 1 eller i engelska 5, så uppfyller inte eleven kraven för examensbevis och får i slutet av år 3 på gymnasiet - ett STUDIEBEVIS. Studiebevis ger inte grundläggande behörighet. Studiebevis kan på komvux kompletteras upp till examensbevis.
  Ett annat alternativ är att eleven söker till allmänna kurser på folkhögskolorna och där läser mot ett studieomdöme.
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga