Hanna

  Hej! det är så att jag fått höra att man inte får undervisa i religionskunskap om du klart och tydligt visar vilken religion du tillhör. Jag är muslim och har slöja, men jag vill jättegärna undervisa i religionskunskap.

  • Anna : Var fick du "höra" detta? Berätta gärna.
  • : Många bekanta och även en lärare i mitt försetts gymnasium hade sagt detta. Av den anledningen har jag inte vågat söka till ämneslärare i religionskunskap. Jag behöver veta om detta stämmer eller inte
  • Anna : Läs mitt svar, nedan. Fråga Skolverket, studievägledare på Ämneslärarprogrammet som innehåller REl.kunskap.
  • Vägledare : Fundera över att välja bli lärare i t.ex Samhällskunskap och Geografi? eller samhällskunskap och historia? Det är "närliggande ämnen" till religionskunskap. Jag tror i o f s inte att det finns ngt förbud mot att som muslim eller utövare av ngn annan religion bli lärare i relitionkunskap men... det kan inte uteslutas att man kan stöta på "problem" som t.ex elever och föräldrar som ifrågasätter "opartiskhet och saklighet" hos en lärare som själv "föredrar en av relitionerna" framför andra. Det är ngt som är svårt att "komma åt" och varje år kommer det nya elever och "nya föräldrar" och att föra en ständig kamp i många år kanske ingen orkar göra... så, jag skulle försöka undvika "bädda för ett tufft yrkesliv" för mig själv och satsat på att bli lärare i t.ex samhällskunskap och historia då, i stället. Det är min personliga åsikt. Du gör som du själv tycker blir bäst. Oavsett vad du bestämmer dig för, LYCKA TILL! Sverige behöver fler lärare!
  • Ludmila : Kontakta [email protected] - fick svar från Studentservice på Uppsala universitet att om du kontaktar dem själv då hjälper de dig att komma i kontakt med deras studievägledare; på så sätt kan du kanske få svar på din fråga. Jag håller, för övrigt, med "Vägledaren" (kommentaren ovan). Jag tror inte det finns några förbud inom det område som du ställer frågan inom, men att det kan bli tufft för dig (i alla fall emellanåt) och jag skulle själv inte velat försätta mig i den situationen, utan jag skulle valt att bli lärare i andra ämnen och historia, geografi och även företagsekonomi och entreprenörskap är på sätt och vis "liknande ämnen", så varför inte satsa på några av dem? :)
  • SYV-besökare :

   Jag ser inget hinder i det, personens egen trosuppfattning får ju inte påverka undervisningen i ämnet. Det är heller inte förbjudet att bära slöja.

   Det är självklart att man kan vara lärare och undervisa i religion om man är muslim och bär slöja. Det skulle vara diskriminering och i strid med grundlagen att inte tillåta detta.

    

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Hanna,
  du får gärna ställa din fråga till studievägledare på de lärosäten som undervisar blivande lärare i religionskunskap; du kan också fråga några rektorer på skolorna där undervisning i religionkunskap sker - vad de säger om saken. Ring även Skolverket: 08.527 332 00 - tel.tid brukar vara mellan kl.9.30 och 11.00 på vardagar och kl.13-15 också men kan vara lite olika för-/eftermiddag; nu är det kanske många som ringer till Skolverket pga övergång till distansundervisning på gymnasieskolorna (pga Covid-19)... så kötiden kan vara lång. 
  Som en allmänSYV som vi här på FRåGA SYV är så vet vi inte svaret på din fråga "så här på raka arm"; måste alltså undersöka saken. 
  Ska vi göra så här: du söker info och vi gör det också - och så samråder vi, stämmer av här i tråden? :)

  Hej igen! Vi fick nu svar från ännu en sakkunnig; var god läs, nedan:
       Jag ser inga som helst problem med detta. Det är undervisningen som ligger i fokus. Personen i fråga skall naturligtvis kunna prata om samtliga religioner utan att lägga värderingar i detta.

  Hej igen, vi fick idag svar från Skolverket, var god läs Skolverkets svar, nedan:

      

  I mitt svar kommer jag att ge exempel från grundskolan, men reglerna är de samma oavsett inom vilken skolform man tänker sig att arbeta.

   

  Det faktum att en person bär en symbol eller ett klädesplagg som signalerar en viss religion, är inte något hinder för att få arbeta som lärare i den svenska skolan. Däremot måste en lärare följa skollagen, läroplanen för skolformen samt kurs-/ämnesplanen.

   

  I skollagen står det bland annat att utbildningen vid en skolenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Det betyder att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen i till exempel kommunala skolor. 

   

  I läroplanen för grundskolan under Grundläggande värden står det: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

   

  Denna formulering är något som alla som arbetar inom skolan måste följa.

   

  Som lärare i religionskunskap kan man inte heller välja att bara undervisa om en religion. Ämnet religionskunskap ska behandla både kristendomen och andra världsreligioner, etiska förhållningssätt och moraliska frågor. 

   

  Nedan finner du länkar till skollag, läroplan och kursplan.

   

   

  Källor:

  Icke konfessionell: 1 kap. 6 § skollagen

  Skollagen och förordningar: www.skolverket.se/lag

  Läroplan för grundskolan: www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1

  Kursplan för religionskunskap: www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

   

   

  • SYV-besökare : Det är inte alls ovanligt med studenter, som bär slöja, som ska bli religionslärare.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga