Hanna

  Hej! det är så att jag fått höra att man inte får undervisa i religionskunskap om du klart och tydligt visar vilken religion du tillhör. Jag är muslim och har slöja, men jag vill jättegärna undervisa i religionskunskap.

  • Anna Var fick du "höra" detta? Berätta gärna.
  • Hanna Många bekanta och även en lärare i mitt försetts gymnasium hade sagt detta. Av den anledningen har jag inte vågat söka till ämneslärare i religionskunskap. Jag behöver veta om detta stämmer eller inte
  • Anna Läs mitt svar, nedan. Fråga Skolverket, studievägledare på Ämneslärarprogrammet som innehåller REl.kunskap.
  • Vägledare Fundera över att välja bli lärare i t.ex Samhällskunskap och Geografi? eller samhällskunskap och historia? Det är "närliggande ämnen" till religionskunskap. Jag tror i o f s inte att det finns ngt förbud mot att som muslim eller utövare av ngn annan religion bli lärare i relitionkunskap men... det kan inte uteslutas att man kan stöta på "problem" som t.ex elever och föräldrar som ifrågasätter "opartiskhet och saklighet" hos en lärare som själv "föredrar en av relitionerna" framför andra. Det är ngt som är svårt att "komma åt" och varje år kommer det nya elever och "nya föräldrar" och att föra en ständig kamp i många år kanske ingen orkar göra... så, jag skulle försöka undvika "bädda för ett tufft yrkesliv" för mig själv och satsat på att bli lärare i t.ex samhällskunskap och historia då, i stället. Det är min personliga åsikt. Du gör som du själv tycker blir bäst. Oavsett vad du bestämmer dig för, LYCKA TILL! Sverige behöver fler lärare!
  • Ludmila Kontakta [email protected] - fick svar från Studentservice på Uppsala universitet att om du kontaktar dem själv då hjälper de dig att komma i kontakt med deras studievägledare; på så sätt kan du kanske få svar på din fråga. Jag håller, för övrigt, med "Vägledaren" (kommentaren ovan). Jag tror inte det finns några förbud inom det område som du ställer frågan inom, men att det kan bli tufft för dig (i alla fall emellanåt) och jag skulle själv inte velat försätta mig i den situationen, utan jag skulle valt att bli lärare i andra ämnen och historia, geografi och även företagsekonomi och entreprenörskap är på sätt och vis "liknande ämnen", så varför inte satsa på några av dem? :)
  • SYV-besökare

   Jag ser inget hinder i det, personens egen trosuppfattning får ju inte påverka undervisningen i ämnet. Det är heller inte förbjudet att bära slöja.

   Det är självklart att man kan vara lärare och undervisa i religion om man är muslim och bär slöja. Det skulle vara diskriminering och i strid med grundlagen att inte tillåta detta.

    

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Hanna,
  du får gärna ställa din fråga till studievägledare på de lärosäten som undervisar blivande lärare i religionskunskap; du kan också fråga några rektorer på skolorna där undervisning i religionkunskap sker - vad de säger om saken. Ring även Skolverket: 08.527 332 00 - tel.tid brukar vara mellan kl.9.30 och 11.00 på vardagar och kl.13-15 också men kan vara lite olika för-/eftermiddag; nu är det kanske många som ringer till Skolverket pga övergång till distansundervisning på gymnasieskolorna (pga Covid-19)... så kötiden kan vara lång. 
  Som en allmänSYV som vi här på FRåGA SYV är så vet vi inte svaret på din fråga "så här på raka arm"; måste alltså undersöka saken. 
  Ska vi göra så här: du söker info och vi gör det också - och så samråder vi, stämmer av här i tråden? :)

  Hej igen! Vi fick nu svar från ännu en sakkunnig; var god läs, nedan:
       Jag ser inga som helst problem med detta. Det är undervisningen som ligger i fokus. Personen i fråga skall naturligtvis kunna prata om samtliga religioner utan att lägga värderingar i detta.

  Hej igen, vi fick idag svar från Skolverket, var god läs Skolverkets svar, nedan:

      

  I mitt svar kommer jag att ge exempel från grundskolan, men reglerna är de samma oavsett inom vilken skolform man tänker sig att arbeta.

   

  Det faktum att en person bär en symbol eller ett klädesplagg som signalerar en viss religion, är inte något hinder för att få arbeta som lärare i den svenska skolan. Däremot måste en lärare följa skollagen, läroplanen för skolformen samt kurs-/ämnesplanen.

   

  I skollagen står det bland annat att utbildningen vid en skolenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Det betyder att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen i till exempel kommunala skolor. 

   

  I läroplanen för grundskolan under Grundläggande värden står det: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

   

  Denna formulering är något som alla som arbetar inom skolan måste följa.

   

  Som lärare i religionskunskap kan man inte heller välja att bara undervisa om en religion. Ämnet religionskunskap ska behandla både kristendomen och andra världsreligioner, etiska förhållningssätt och moraliska frågor. 

   

  Nedan finner du länkar till skollag, läroplan och kursplan.

   

   

  Källor:

  Icke konfessionell: 1 kap. 6 § skollagen

  Skollagen och förordningar: www.skolverket.se/lag

  Läroplan för grundskolan: www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1

  Kursplan för religionskunskap: www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

   

   

  • SYV-besökare Det är inte alls ovanligt med studenter, som bär slöja, som ska bli religionslärare.

  Frågor och svar

  • kozzi 20 år

   Urval 1 och 2, reserv?

   Hej, jag undrar vad det är som bestämmer hur många som kommer in på urval 1, det verkar variera från år till år väldigt mycket? Vad händer om man är på en reservplats och någon annan har samma resultat, exempelvis att man...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Anonym 19 år

   Hur mycket meritpoäng krävs för läkare?

   Hej! Vilka kurser krävs för att man ska få full meritpoäng, alltså 2,5 poäng om man söker till läkarprogrammet? Om jag läser moderna språk 3 och 4 och engelska 7- ger det full merit? Tacksam för svar

   Mikael SYV: Ja, moderna språk 3&4 och engelska 7 ger sammanlagt Max antal meritpoäng som är 2,5.
  • SYV-besökare 35 år

   Mästarbrev för hantverkare?

   Hej jag har en fråga om hur man blir Mästare som hantverkare? Hur får man mästarbrevet? Tack på förhand för ett utförligt svar med länkar och mer information!

   Anna SYV: Hej!Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom mycket stort yrkeskunnande och omfattande erfarenhet även pålitlighet som... Läs hela svaret
  • George 18 år

   Kan man ersätta betyget för matte5?

   Hej, Jag läser matematik 5 som individuellt val och satsar på ett A I kusen. Jag vet att kursen ger 1 extra merit poäng. Men ifall jag får ett B till exempel, kan man då ersätta det betyget men ett annat betyg från mitt examens bevis? För jag har...

   Anna SYV: Hej George,kurser som ger meritpoäng räkans också (alltså Betyg i de kurserna) in i ditt jämförelsetal, det kan du inte undvika. Och detta gäller även om kursen blir i ditt... Läs hela svaret
  • Ann-Christine 54 år

   Svenska eller svenska som andraspråk?

   Hej! Jag undrar om man kan läsa svenska som andraspråk 2 på vuxenutbildningen efter att man fått betyg i svenska 1 på gymnasiet?

   Liselotte Johansson: Ja, det kan man göra, och det går bra, oavsett vad målet med studierna är.Så här är det:i examensbevis från gymnasiet och från komvux får kurserna ingå... Läs hela svaret
  • Sofia 37 år

   Vad innebär "Godkänt i kurser som motsvarar 90 %"?

   Hej, Jag undrar över denna skrivelse: Grundläggande behörighet = det du måste ha Du som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har: lägst betyget...

   Liselotte Johansson: Hej Sofia,alla svenska högskole-universitetsutbildningar, både kurser och program, kräver alltid att man har Grundläggande behörighet (till högskolestudier). Många program... Läs hela svaret
  • Abdi 16 år

   Hur byter jag program i gymnasiet, från Natur till Ekonomi?

   Hej! Jag har nu gått i Natur-programmet i gymnasiet nu i snart en termin, men jag mår inte bra och vet inte vad jag ska göra. Är det ens möjligt för mig att byta linje från natur till ekonomi nu utan att gå om en Årskurs? Problemet var den att jag inte valde några andra linjer under...

   Anna SYV: FHej Abdi,om du får många godkända betyg (helst alla) under första året på ditt program, så är det inte helt omöjligt att du skulle kunna läsa... Läs hela svaret
  • Mary 19 år

   Räknas betyg i utökade kurser?

   Hej, jag ska snart söka till högskola/universitet och har läst en gymnasiekurs på distans utöver min gymnasieutbilding (2500 poäng). Mitt betyg i den kursen blev tyvärr väldigt lågt och jag undrar om jag måste räkna med det betyget...

   Liselotte Johansson: Hej Mary!om kursen ej ingår i ditt examensbevis från gymnasiet (eller från komvux) och inte krävs för behörighet, kommer betyget i den kursen räknas in ENDAST OM den kursen ger... Läs hela svaret
  • Elin 25 år

   Behörighet kurs?

   Hejsan! Jag gick ut -16 med F i Gymnasiearbete och har bara studiebevis. Nu har jag sökt till komvux den kursen för att fixa ett examensbevis och förhoppningsvis klara av det! Grejen är den att jag hade gärna velat söka kursen webbutveckling 1 samtidigt jag...

   Liselotte Johansson: Hejdet finns yrkeshögskoleutbildningar som för särskild behörighet kräver bland annat godkänt betyg i gymnasial kurs Webbutveckling 1, det är t.ex yrkeshögskoleutbildning Frontend / App Developer hos... Läs hela svaret
  • Linnea 24 år

   Tips och råd kring val av universitet och utbildning?

   Hej! Behöver lite råd och tips kring val av utbildning. Just nu går jag sjuksköterskeprogrammet sen ht-21 i Umeå och kommer till sommaren ha gått två läsår av tre. Och nu står jag i valet och kvalet att fortsätta eller inte....

   Liselotte Johansson: Hej Linnea!Roligt att du fick så pass högt resultat på högskoleprovet! Vad gäller "hoppa in" i år tre på sjuksköterskeprogrammet, så kan det... Läs hela svaret
  • Persia 21 år

   Merit, jätte viktig fråga?

   Hej! Jag gick på handel och administration i gymnasiet. Jag tog ej examen, eftersom jag gjorde inte naturkunskap 1a1 och religionskunskap 1. Jag skall läsa till fastighetsmäklare. Behörigheten är engelska 6, matematik 3b och samhällskunskap 1 eller 1a1 och 1a2....

   Liselotte Johansson: Hej Persia,för att komma på en universitetsutbildning i Sverige konkurrerar du med ditt Meritvärde.Meritvärde är en siffra = summan av jämförelsetalet (samma som snittbetyget) + eventuella merit-... Läs hela svaret
  • Sia 22 år

   2300 sökning till yrkeshögskola?

   Jag undrar om man kan ansöka till yrkeshögskola med 2300 från komvux?

   Liselotte Johansson: Hej Sia,yrkeshögskola kan ta in obehöriga. Det finns därför chans att komma in på yrkeshögskoleutbildningar även utan examensbevis från gymnasiet eller från komvux.
  • Lovisa 35 år

   ES/SA behörighet?

   Jag har hört att den enda behörighetsskillnaden på det estetiska programmet jämfört med samhällsvetenskapsprogrammet är matte b - stämmer det? I så fall är det ju enkelt att få SA-behörighet på ES. Tacksam för svar!

   Liselotte Johansson: Hej Lovisa,svar på frågan du ställer är - I princip, ja! Men det finns viktiga detaljer. T.ex kan inte matte 2 eller högre kurser i ämnet matematik garanteras på ES. Det är endast obligatoriska... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga