Sara

  Hur bli man lärare på komvux?Jag syfta då på att undervisa för nyanlända på komvux ? Kan man gå förskollärarprogrammet och jobba med komvux eller måste man gå ämneslärarprogrammet för gymnasiet och välja svenska som andra språk för att kunna jobba som komvux lärare ??

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sara!
  när du skriver "komvux-lärare för nyanlända" menar du SFI-lärare? om yrket SFI-lärare kan du läsa på framtid.se/yrke/sfi-larare
  Det vanligaste är att de nyanlända vuxna lär sig svenska först och läser sedan andra ämnen på svenska. Med andra ämnen menas i första hand matematik, engelska och samhällskunskap, som vissa personer behöver läsa på grundskolenivå först (och då är utbildning till grundskolelärare mer passande, men även gymnasielärare får undervisa (är behörig) i samma ämnen på "högstadiet", alltså i kurserna som motsvarar årskurserna 7-9 på grundskolenivå).
  Titta gärna på möjlighet att utbilda sig till gymnasielärare i svenska som andraspråk (SAS) och i samhällskunskap, matematik eller engelska som sitt andra undervisningsämne. Samråd gärna med studievägledare på lärarhögskolorna.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga