1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  I Sverige är Undersköterska ( i alla fall ännu) ett av de många icke-reglerade yrken. Det betyder att arbetsgivare får fritt bestämma vem hen anställer, inklusive med vilken utbildningsbakgrund. Utbildning till Undersköterska för vuxna ges inom Komvux. Det är till komvux i den kommunen där man är folkbokförd som man bör vända sig. Kurspaket som kan heta "Vård-och omsorgskurspaket" eller "utbildning till Undersköterska" eller "vårdutbildning" brukar ges på heltid i 3 terminer eller i ett helt kalenderår ( i så fall brukarman läsa utan några lovveckor och läser i lite snabbare takt än heltid). Det är olika upplägg i olika kommuner.
  Det finns Rekommendationer på vilka kurser som bör ingå i Yrkespaket Vård-och-Omsorg inom komvux - se skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux/yrkespaket-vard-och-omsorg - 1.500 gymnasiala poäng läser man på heltid på 75 veckor.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga