Leah

  Hej Jag hade fråga angående lärarutbildningen årskurs 7-9. Är det så att man läser första ämne och andra ämne som man själv då väljer. Men läser man även andra ämnen som Engelska, svenska eller matte? Pluggar man lärare för årskurs 7-9, kan man fortfarande då jobba som lärare för årskurs 1-3 eller 4-6?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Leah!
  lärare på högstadiet, åren 7-9 i grundskolan, brukar vara behöriga i 3 ämnen (ibland i 2, men oftast i 3 ämnen). Du ser i namnet på ämneslärarprogrammet vilka ämnen som ingår (så man inte välja helt fritt, utan man väljer Programmet, och där ingår de ämnen som ska bli dina undervisningsämnen - prata med studievägledare på lärarhögskolorna om du har detaljfrågor om innehåll i lärarutbildningar).
  Vad gäller behörighet att undervisa, så förstår jag det på det sättet att en behörig lärare för högstadiet är behörig att i samma ämnen undervisa även på "mellanstadiet", alltså årskurserna 4-6 men blir då inte behörig för lärare för tidigare åldrar, alltså inte för "F-3"-eleverna.
  Du frågar om man inom lärarutbildningen läser svenska, engelska och matematik... Jag vill svara så här: undervisning sker på svenska med "inslag" av engelska texter (viss kurslitteratur kan vara på engelska). Vad gäller matematik, så "ingår" vissa matematiska kunskaper inom andra ämnen, som t.ex i fysik och kemi (naturkunskap). Läser man däremot för att bli lärare i historia, religion, samhällskunskap eller geografi, så behöver man inte läsa matematik och de ämnena baserar sig inte på matematik (i alla fall inte direkt), så vill man slippa ha med matten att göra, så bör man i så fall satsa på att bli lärare i SO-ämnen, inte i NO-ämnen och absolut inte i Matematik.
  Jag vill råda dig läsa information som står på lärarutbildningarnas egna webbplatser och ta kontakt med studievägledare på lärarhögskolan. Boka tid för samtal med studievägledare på lärarhögskolan och ställ dina frågor till honom/henne. Som allmän SYV vet jag inte alla detaljerna inom lärarutbildningar. Jag inhämtar information från det som står skrivet på lärarhögskolornas hemsidor + utgår från de svar som vi tidigare har fått från lärarhögskolorna.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga