1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elsa,
  betyg i U-kurser (utökade) räknas in endast i vissa fall, inte alltid.
  Det är stor skillnad om en F-betygsatt kurs ingår i ditt examensbevis eller om du i slutet av år3 på gymnasiet får ut studiebevis.
  Om du får ut studiebevis (alltså inte uppnår kraven för examensbevis) då kan du göra en ny planering på komvux - mot examensbevis från komvux.
  Om du har kursen med F-betyg inlåst i ditt examensbevis då måste du höja betyget just i den kursen, men även då kommer inget att ändras i självaste dokumentet, utan du kommer behöva skicka in (t.ex om du söker till högskoleutbildningar) både exam.bevis + bevis på ett separat dokument om att du höjt betyget. Och då räknas in det högre betyget in i ditt jämförelsetal.
  Uppge gärna vilken kurs det gäller. Vissa kurser är obligatoriska och måste ingå i examensbevis. Och av de obligatoriska kurserna är också vissa kurser som måste ingå med just godkänt betyg, för att i annat fall uppfyller man ej kraven för examensbevis.

  Mvh
  ANNA

  • : Hej, kursen är programmering 1 och det är en kurs jag har valt som fördjupning alltså behöver jag ej få godkänt i det ämnet för att ta examen. Alltså undrar jag om jag kan välja ett nytt ämne på komvux som typ kan ersätta programmeringen och om jag i såna fall kan läsa det som en utökad kurs.
  • Anna : Det blir 2 helt olika situationer: om du i slutet av år3 på gymnasiet får ut examensbevis eller studiebevis. Om du får ut examensbevis och i det har programmeringskurs inom programfördjupning med F betyget, då måste du senare höja betyget i just den kursen, alltså få E eller högre betyg i kursen som heter programmering 1 och då kommer högre betyg räknas in men i självaste examensbeviset ändras ju inget. ... Om du får ut studiebevis, då kan du på komvux göra en ny planering - mot exam.bevis från Komvux och i den planeringen behöver inte programmering 1 ingå, utan du kan läsa en annan kurs i stället. ... ännu en möjlighet är - om du gör om studieplanering med syv-en på din skola så att du har programmering som U-kurs men får läsa en annan kurs som programfördjupande, då kommer F i programmering ej räknas in (alltså om programmering 1 är U-kurs i ditt examensbevis).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga