Cirkulation
  Vad är utökade kurser? Och hur fungerar det jag förstår inte vad är de, när kan man göra dem och värför görs dem?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  i examensbevis från gymnasiet ingår (som regel) 2500 poäng; av dem 100poäng är en kurs gymnasiearbete. Om eleven av NÅGON ANLEDNING har läst och fått betyg i fler än 2500poäng måste de "överstigande" poängen (betygen i de kurserna) markeras, i elevens examensbevis, med "U" som betyder "utökning". 
  "Utökade kurser" är helt enkelt de kurser som inte fått plats inom programmets 2500poäng.
  Elever kan ha U-kurser i sina examensbevis av två olika anledningar:
  - antingen har eleven fått (av rektorn) beslut om möjlighet att läsa utökat program
  eller
  - att eleven byter program och har med sig (från sin tidigare utbildning betygen i kurserna som inte får plats inom programmets 2500poäng) eller läser under längre tid än 3 år på gymnasiet (t.ex om eleven är elitidrottare så brukar studierna på gymnasiet förläggas på fyra år i stället för 3 år och då kan det bli så att eleven hinner läsa fler kurser än vad som får plats inom examensbeviset).
  Kort och gott:
  U-kurserna (utökat program) är ett Undantag. Som regel, läser eleverna utan någon utökning och har därför i sina examensbevis inga U-kurser.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga