Adam

  Hej! Jag går på samhällsvetenskapsprogrammet i ettan och vill gärna efter gymnasiet studera till civilekonom. Jag övervägde först ekonomiprogrammet men gillade inte kurser så jag valde samhällsvetenskap med tanken att lägga till matte 3b till trean. Nu i efter hand tycker jag matten (och resten av programmet) är lite för lätt och vill gärna utmana mig mer, det var då som jag läste om utökade kurser. Om jag förstår saken rätt kan man be SYV/rektorn om möjligheten att läsa kurser utanför programmet, och då lyder min fråga: Om jag skulle vilja läsa till matte 3b i utökad kurs och sedan välja matte 4 i individuellt val (där jag skulle valt 3b), när och hur läser jag den kurser? I tvåan samtidigt som jag egentligen ska läsa 2b eller hur fungerar det?

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Adam!
  Inom SA får man läsa matte 3b och även 4 inom programfördjupningen. Det kan du se i Programplanen för SA. Exakt hur studierna i så fall förläggs, bestämmer varje skola, lokalt.

  Allmänt, så bygger mattekurserna "på" varandra, alltså för att påbörja matte 3b ska man först ha bevisade godkända kunskaper i en av kurserna på nivå 2 (2a eller 2b eller 2c).

  Att läsa mer matte än matte 1b och 2b på Samhällsvet.programmet är inte elevens rättighet, tyvärr. Skolan behöver inte erbjuda läsa mer matte än de obligatoriska kurserna. Att kurser får läsas som programfördjupande betyder att för att läsa de behöver man inte ansöka om utökat program.

  Vi rekommenderar att undvika läsa U-kurser, om möjligt.
  Formellt sett, vinner eleven oftast inget alls på att läsa U-kurser. Man läser på mer än heltid och måste sprida sin tid och energi på fler kurser och riskerar med det att både få lägre betyg, än annars, och även riskerar att överanstränga sig.
  Med tanke på att du inte har rätt att kräva läsa mer matte än 1b och 2b, så är det "bonus" om du ska få läsa matte 3b! du får givetvis fråga SYV-en och även rektor på din skola om möjlighet att läsa även matte 4, men du ska vara beredd på ett negativt svar.
  Om eleverna på Samhällsvet.programmet och på andra utbildningar där endast 1b och 2b ingår, läser mer matte, så kan det ske på olika sätt: om en grupp elever vill läsa matte 3b och 4, så kanske kan skolan lägga upp hela matte 3b under höstterminen i årskurs 3 och hela kursen matte 4 under vårterminen i årskurs 3 - för den elevgruppen.
  Men om endast en elev vill (och även får av sin skola) läsa mer matte, då tar man till kreativa lösningar som att eleven till ex. bedriver självstudier och får göra prövningar. Det är inte elevens rättighet men vi vet att det förekommer ibland att skolorna tillåter sådana lösningar (här blir det individuellt bedömt om eleven har kapacitet att klara av detta + om skolan har resurser att ordna det).
  Mvh
  L.

  Liselotte
  • :

   Hej igen och tack för svaret! Det var bara det med programfördjupningen som var lite oklart, på min skola står det exakt vilka kurser jag läser i den? Hur fungerar då det med matte 3b och 4?

  • Milla : Programplanen som vi hänvisa till är den Generella programplanen, från Skolverket, som visar vilka kurser som "i princip" kan (alltså får lov) att läsas som programfördjupning, men det är så pass många olika kurser och det är omöjligt för alla skolor att erbjuda alla de kurserna - så varje skola skapar sin egen lista på Programfördjupningar på "den här skolan" och ibland får eleverna välja kurser från den listan och ibland säger skolan att "hos oss läser du profil ... och vi lägger in de kurserna åt dig som elev". Så, det är inte alltid som eleverna har valmöjlighet, över huvudet taget. Gymnasieskola får presentera ett färdigt upplägg med exakt vilka kurser som alla elever läser. Det är inte elevens rättghet att kräva läsa ngn kurs som inte är obligatorisk på hans/hennes gymn.program. Skolverket säger att "minst en estetisk kurs och minst en kurs inom ämnet Idrott" får finnas för eleverna att välja inom Individ.val... ngt mer om valmöjligheter känner vi inte till att det finns regler kring. Alltså kan din skola vägra ge dig möjlighet läsa matte 3b, pga den kursen inte är obligatorisk på din utbildning. Liselottes förklaring kring det att matte 3b och 4 får läsas som programfördjupning handlar om att i fall din skola kan ge dig möjlighet läsa matte 3b, då behöver du inte läsa ett utökat program, utan den kursen kan finnas med i ditt exam.bevis inom kategorin "programfördjupning".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga