Marie

  Hej! Vad är en resursskola (på gymnasienivå)? Och vad krävs för att komma in på en sådan? Min dotter är diagnostiserad med ADD och social fobi och vi letar olika alternativ för hennes gymnasiestudier.

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej,
  "Resursskola" -  är en term som kommunerna använder för de särskilda skolor som tar emot barn som av olika anledningar inte klarar av att studera i den ordinarie skolan. Resursskolan tar större hänsyn till att alla personer är olika, har olika intressen och därför lär sig på olika sätt i olika takt.

  Det som skiljer resursskolan från ordinarie skolor är till exempel att klasserna är mindre, pedagogiken är bättre anpassad efter individen och att personalen ofta har erfarenhet av barn med olika funktionsvariationer. I en del resursskolor har varje elev en av skolans lärare som sin handledare/mentor. Handledaren har till uppgift att stötta och inspirera eleven.

  Ang. diagnoser så är det även Grad och omfattning samt i vissa fall även "prognos" ang. om svårigheterna/funktionsvariationen kommer att avta i framtiden och i så fall hur snabbt... alltså blir det inte alls bra om alla elever med samma diagnos får samma "åtgärder"... Vad som är bäst för en elev med en viss diagnos, grad och omfattning mm. är det bra att ta upp med kurator, skolsköterska-skolläkare och/eller skolpsykolog och då bestämmer man i samråd med rektorn och hör även vad eleven själv och vårdnadshavare vill men sedan finns det också "ekonomiska begränsningar": kan vara så att en passande skola finns långt från föräldrahemmet och ska då eleven bo på Internat? eller kan hela familjen flytta? Det har hänt att familjerna flyttat för att eleven skulle gå i en viss skola.

  Elever med t.ex ADD och social fobi kan vara behöriga till alla gymnasieprogram (de kan ha godkända betyg i alla ämnen från grundskolan) eller så har de inte behörighet till gymnasiet (kanske inte alls, inga godkända betyg...) - här är det också skillnad... Det är omöjligt för oss på forumet här att lösa denna frågan; det krävs kuratorisk och medicinsk kompetens + man måste veta vad hemkommunen har råd med (ekonomiska förutsättningar) och lägger man även elevens önskemål och vad vårdnadshavare tycker in i mixen - så blir det väldigt svårt att komma fram till vad som "i princip" skulle vara möjligt men sedan finns det kanske ett enda förslag som hemkommunen "lägger på bordet" och mer eller mindre säger:"Take it or leave it", - det är vad vi kan erbjuda och inget annat.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga