Elev

  Hej! Jag undrar vad skillnaden är med programmen offentlig förvaltning och ledning samt internationell rättsvetare? Jag tänker arbetsmässigt för när jag läser om dem så verkar de ganska lika i val av yrken...? Mvh

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Programmen du nämner i din fråga, Offentlig Förvaltning och Ledning samt Internationell Rättsvetare, har viss överlappning men de har också klara skillnader, både vad gäller kursinnehåll och potentiella yrkesroller efter examen.

  1. Offentlig Förvaltning och Ledning: Denna utbildning är inriktad på att förbereda för roller i offentlig förvaltning, dvs regeringar, myndigheter och andra offentliga organ. Den täcker ofta ämnen som offentlig politik, förvaltningslag, organisatorisk teori, projektledning och offentlig ekonomi. Efter examen kan du arbeta inom offentlig sektor som exempelvis förvaltningschef, projektledare, eller politiskt sakkunnig

  2. Internationell Rättsvetare: Denna utbildning har en stark inriktning på internationell rätt, inklusive ämnen som internationell privaträtt, internationell offentlig rätt, och ibland också internationella mänskliga rättigheter eller internationell straffrätt. Denna utbildning kan leda till jobb som diplomat, juridisk rådgivare i internationella organisationer (som FN eller EU), eller arbete inom icke-statliga organisationer som fokuserar på internationella rättsfrågor.

  Även om det finns vissa likheter - båda programmen involverar till exempel en viss mängd juridisk utbildning - så tenderar de att förbereda de studerande inför lite olika typer av yrkesroller. De som studerar Offentlig Förvaltning och Ledning kanske är mer intresserade av att arbeta inom offentlig sektor på en lokal eller nationell nivå, medan de som studerar Internationell Rättsvetare kanske är mer intresserade av internationella frågor och arbete på den globala arenan. Naturligtvis kan det finnas överlappningar och individens karriärval kan variera, mycket beroende på bl.a övriga meriter som t.ex språkkunskaper. 

  Det är alltid en bra idé att titta på vilka kurser som ingår i programmen, tala med studievägledare på de institutioner där programmen ges, och tänka på vilken typ av arbete du själv är mest intresserad av när du väljer mellan dessa två program.
  OBS! det som är "blått" i texten ovan är klickbara länkar som leder till yrkesbeskrivningar på www.framtid.se (en sajt om över 2.ooo yrken).
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga