1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej BB!
  Det vi vet om yrket Präst berättar vi i presentationen på Framtid.se/yrke/prast
  och vad gäller utbildning så läser man i yrkespresentationen, länk ovan, följande: "... man måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans 13 stift, innan man kan ansöka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Man tar själv kontakt med det stift där man önskar prästvigas.

  Efter att man blivit antagen av ett stift, läser man en pastoralteologisk grundkurs, PG, motsvarande 10 veckors heltidsstudier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Innan man kan påbörja de avslutande pastoralteologiska studierna, krävs att man i stiftet har genomfört:

  8 veckors praktik i församling

  Mötesplats mellan stift och student under 8 till 10 dagar.

  Efter avslutad utbildning vigs man till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör man sedan under 1 års tid som pastorsadjunkt.

  Det krävs 255 högskolepoäng för att antas till det pastoralteologiska slutåret. Studierna ska omfatta minst en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap motsvarande 240 hp.

  För att bli präst ska man ha en teologie magisterexamen eller en religionsvetenskaplig magisterexamen från ett universitet eller en högskola och att man antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Man börjar läsa på Svenska kyrkans grundkurs som är 16 veckor och ges vid flera folkhögskolor.

  Nästa steg i prästutbildningen är religionsvetenskaplig utbildning vid högskolan till teologie kandidatexamen. Parallellt med den religionsvetenskapliga utbildningen deltar man i kursverksamheten, anordnad av stift.

  Sedan återstår pastoral profilutbildning. De teoretiska studierna varvas med praktiskt arbete i en församling. Därefter kan man avlägga prästexamen och bli prästvigd.

  Den religionsvetenskapliga utbildningen finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm och Ersta Sköndal högskola.

  Den andra delen består av den praktisk-teologiska utbildningen."

   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga