Jelena
  Hej, som rubriken lyder så undrar jag Vad är yrkeskluster och vilka yrkeskluster finns det?
  tack på förhand för ett snabbt och utförligt svar!
  J. :)

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Tack Jelena för din fråga om yrkeskluster!
  Ordet "kluster" betyder anhopning, hop, grupp, klase.

  Alltså kan man säga att yrkeskluster är ungefär detsamma som en "yrkesgrupp", fast min erfarenhet är att yrkeskluster brukar inkludera flera mer eller mindre närliggande yrkesgrupper, alltså tror jag att yrkeskluster som begrepp används för att benämna "en större grupp, bestående av mindre yrkesgrupper".
  Att indela yrken i grupper eller i kluster är inte någon exakt vetenskap, utan snarare en bedömning. Och därför kan lite olika indelningar i yrkeskluster hittas på olika ställen.

  Exempel på yrkeskluster:
  Administration och ekonomi

  Installation och relaterad produktion

  Yrken inom säkerhetsarbete

  Transport --- men på ett annat ställe hittar man "Transport och logistik" som  en yrkeskluster.

  Yrken i försvarsmakten

  Sanering och renhållning

  Förvaltning

  Serviceadministration

  Yrken inom naturvetenskap

  Jordbruk --- men kan man också indela på så sätt att man skapar en yrkeskluster "Djur-, skog- och lantbruk".

  Försäljning

  Yrken inom pedagogik

  Konst, kreation och mode

  Kultur, media och design

  Industri-, maskin och verkstadsteknik

  Social- och personlig service

  Socialt arbete

  Informations- och kommunikationsteknik

  "Tekniska yrken"

  Byggnation --- men på ett annat ställe hittar man förljande indelning: "Bygg-, konstruktions- och anläggningsteknik", alltså "Byggteknik" ingår enligt den senare indelningen i en ännu lite större yrkeskluster.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga