Louise 34 år

  Jag har läst arbetsmiljö o säkerhet, datorkunskap,engelska A, estetisk verksamhet, körkortsfrågor + B, idrott o hälsa A, utveckling, livsvillkor o socialisation 200 p, lärande i arbetslivet 700 p, hälsopedagogik, kommunikation, pedagogisk ledarskap, matematik A, naturvetenskap A, vård o omsorgsarbete 200 p, psykologi A, religionskunskap A, samhällskunskap A, svenska A +B, teckenspråk för hörande steg 1, projektarbete 100 p,fritid för funktionshindrade, skapande verksamhet, människor i behov av stöd 200p, medicinsk grundkurs, psykiatri 200 p, etik o livsfrågor, rehabilitering och habilitering, social omsorg samt socialpsykiatri. Vad behöver jag för ämnen till undersköterska??

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Louise!
  Det som gäller i Sverige idag (december 2019) ang. yrket UNDERSKÖTERSKA, är följande:

  Yrket tillhör inte de legitimationsyrken. Därför har man från utbildningssidan inte fastställt exakt vad man måste studera för att få ett arbete som undersköterska. 

  I Sverige är det därför arbetsgivarna som avgör om en sökande till en tjänst som "undersköterska" har tillräckliga kvalifikationer, det vill säga den kompetens som arbetet kräver.

  Eftersom undersköterska inte är något legitimationsyrke finns det heller inte någon fastställd utbildningsplan som, när man fullgjort den, per automatik gör att man har rätt att titulera sig som "undersköterska", även om före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och före detta studerande på Komvux, som fick godkända betyg i alla eller de flesta av kurserna i ett kurspaket som oftast har namnet "Vård & Omsorg", generellt sett brukar kallas för & betraktas som undersköterskor.

  Socialstyrelsen har gett ut Allmänna råd om vad som bör krävas för att bli anställd som undersköterska. I Kommunals avtal för år 2016 förtydligas att för att omfattas av det nya löneavtalet ska undersköterskor ha en utbildning som "motsvarar deras yrkestitel".
  Inom vuxenutbildning (KomVux) utgår man oftast från socialstyrelsens Allmänna råd & rekommenderar de studerande att läsa 1400 gymnasiepoäng vård- & omsorgskurser - för ökad anställningsbarhet i hela Sverige, möjlighet till bra löneutveckling samt en möjlighet att komplettera till yrkesexamen från Komvux, senare - om man kommer på att man vill göra det.

  Komvux (eller Vuxenutbildningen som den heter i många kommuner) ansvarar varje kommun för. Vill man som vuxen (från 1 juli det kalenderår man fyller 20 år eller om man redan har en treårig gymnasial utbildning bakom sig) utbilda sig på gymnasienivå för att kunna få jobb som undersköterska, vänder man sig till Komvux eller Vuxenutbildningen i den kommunen där man är folkbokförd.

  Man kan fråga sig: VARFÖR gå en längre utbildning om man även med kortare utbildning kan få jobb som undersköterska? --- På gymnasiet läser man till Undersköterska i 3 år - på VO, Vård- och omsorgsprogrammet som finns på många gymnasieskolor runt om i landet. På en del av dem kan man läsa VO som gymnasial lärling. VO har inga inriktningar men ger möjlighet för specialiseringar och finns även som en Riksrekryterande utbildning (med särskild variant: Teckenspråk).
  Vuxna - som idag är arbetslösa och kan tänka sig arbeta som undersköterskor, vill ofta snabbast komma ut i jobb. Men om du vill få behörighet till eftergymnasiala utbildningar samtidigt som du "blir behörig undersköterska", då är det examensbevis eller Slutbetyg du ska planera för.

  Planering mot examensbevis eller mot ett slutbetyg gör man tillsammans med SYV på komvux. Det finns många regler som ska beaktas och det är ytterst rektor på komvux som ansvarar för att examensbevis som utfärdas inom komvux är giltiga.

  Om du redan har ett Slutbetyg, kan du inte få ett nytt och du kan inte få examensbevis heller.
  Om du idag ännu inte har ett Slutbetyg - prata snarast med SYV på komvux (deadline för att få ut ett slutbetyg är 1 juli 2020; efter det måste alla läsa mot Examensbevis, vilket ställer högre krav).

  Vänligen
  Julia

  • Louise Hej. Ja man blev inte klokare. Är så att jag är timmis och jobbar på demens avdelning samt korttiden för äldre o går under vårdbiträde så därav ville jag veta vilka kurser jag behöver för uska
  • Julia

   Eftersom "uska" är inte ett legitimationsyrke, då bestämmer varje arbetsgivare vad de kräver för att kunna ge tillvidareanställning som "uska"; du ska därför fråga din arbetsgivare.
   Allmänt gäller - i fall man får examensbevis från Vård- och omsorgsprogrammet eller Slutbetyg (där huvuddelen av studierna ligger inom "vård- och omsorg") så är det "fullständig gymnasiekompetens" med inriktning Vård- och omsorg. Om du redan har ett Slutbetyg och kan därför inte få ett nytt slutbetyg och inte heller examensbevis - ska du försöka få så många kurser som möjligt av de som dagens elever på Vård- och omsorgsprogrammet läser. Skickar deras Programplan: gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/VO/programplan/Programplan_VO.
   Annars, så finns det inte jobbgaranti, tyvärr. Man kan med vilken utbildning som helst vara arbetslös eller "gå på timmar i många år". Om arbetsgivaren inte har råd att anställa eller inte vill ta på sig ansvar för en tillsvidareanställd, då hjälper inte vilken utbildning man har. Om det vore så att man hade rätt att "med den här utbildningen" per automatik få tillsvidareanställning - då skulle vi svarat att du behöver läsa även "de här kurserna" men så är det inte.... .
   Men kika gärna på några YRKESHÖGSKOLE-utbildningar:
   högskolecentrum-arboga/specialistunderskoeterska-inom-demens-arboga
   yrgo-hogre-yrkesutbildning-goteborg/specialistutbildad-underskoterska-inom-gerontologi-geriatrik-demens-rehabilitering

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga