1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Nelly,
  det som jag känner till om vilken utbildning som farmakologer, i Sverige, brukar ha, är följande:

  Farmakolog ( och farmakokinetiker) har i allmänhet genomgått forskarutbildning och har doktorsexamen inom det medicinska eller farmakologiska området. Många farmakologer är i grunden läkare eller apotekare. Om man har grundutbildning från läkarprogrammet, kan man sedan välja klinisk specialitet, dvs bli Specialistläkare med specialinriktning farmakologi.
  *************
  Du frågar om man kan bli klinisk farmakolog om man läser Biomedicinprogrammet. Och jag har nu pratat med en sakkunnig som tycker inte det är rätt väg att gå. Hen tycker att det är främst via läkarprogrammet eller apotekarprogrammet som man bör gå eller via en "omväg": Receptrieprogrammet och sedan söka masterprogrammet i farmací för att bli apotekare den vägen.
  Du kan annars kontakta studievägledare som jobbar på Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala Universitet, tel.nr 018-471 4327 [email protected] - de specialiserar sig på utbildningar inom just det aktuella område som du är intresserad av, så de borde ge dig de bästa svaren inom just det kunskapsområde.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga