3 Svar

  Daniel SYV

  Hej A,

  Waldorfpedagogik (eller Steinerpedagogik) baseras på en antroposofisk bild och syn på människan.

  Waldorfpedagogik utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn.

  Waldorfskolan strävar efter att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Man strävar också efter att ha samma klasslärare, som följer barnens utveckling och utvecklas också tillsammans med barnen. Waldorflärare agerar som en förebild. 
  Waldorfskolor i hela världen följer i så stor utsträckning som möjligt waldorfskolans kursplan vilket gör det lättare att göra utbyten och att gå en termin i ett annat land.

  De flesta waldorfskolor idag är F-9-skolor men det finns också några fristående Waldorfgymnasieutbildningar.

  Waldorfskolans läroplan i Sverige har en egen målbeskrivning som har godkänts av Skolverket.

  SYV-besökare SYV

  Waldorf grundar sig på en pedagogik som utvecklades av Rudolf Steiner, den första waldorfskolan startade 1919. Då var den unik för den hade samundervisning för flickor och pojkar och alla elever läste samma ämnnen (flickorna fick även ha träslöjd och metallslöjd, pojkarna fick hemkunskap och syslöjd).

  Pedagogiken: I waldorfpedagogiken så arbetar man mycket med att få ett schema som passar människans rytm. Mer teoretiska ämnen och kurser på förmiddagen och mer praktiskt som idrott och slöjd på eftermiddagen. Skoldagen börjar med ett block där man under en 2-4 veckors period har en dubbeltimme i ett bestämt ämne, t.ex. svenska och då kan den perioden behandla renessansförfattare t.ex. Eller historia och då kan den perioden handla om franska revolutionen eller världskrigen. Eller biologi och handla om cellära, osv. I och med att många kurser ligger i så intensiva pass över flera veckor så blir det färre löpande timmar, schemat blir därför lite mindre rörigt, man har inte lika många olika sorters lektioner på en dag. I waldorfpedagogiken har man alltid ansett att det som idag kallas för "katederundervisnin" är bra, läraren förmedlar kunskaper och innehåll, som eleverna får bearbeta och fördjupa istället för att eleverna i grupparbeten ska söka information och "lära sig allt själva".

  Waldorfskolan försöker få en balans mellan det vetenskapliga, det estetiskt konstnärliga och hantverk. Det innebär att om man på gymnasiet läser naturprogrammet på waldorf så ingår minst en konstkurs och minst en hantverkskurs. Läser man estetiska programmet så ingår naturkunskap 2 som en obligatorisk kurs för att bredda naturvetenskapen även för esteter. Samtliga läser också en kurs i musik.

  Några kurser är specifika för waldorfskolan och finns endast där: Eurytmi som är en rörelseform där man med kroppslig rörelse tolkar musik, dikt eller drama. Konsthantverk som inriktar sig på att i slöjden göra konstföremål snarare än bruksföremål.

  Den här länken är en youtubefilm från Silicon Valley där waldorfskolor är mycket populära, den beskriver väldigt väl från lågstadiet upp till gymnasiet vad som är fördelar och vad man som waldorfelev utvecklar. https://www.youtube.com/watch?v=B-ZSeepDmPE

  Studie- och yrkesvägledare SYV på Kristofferskolan

  Hej A!

  Jag ser att du redan har fått fina svar från andra här på sidan. Precis som de andra skriver kan du hitta massor av information på vår hemsida, http://kristofferskolan.se/gymnasiet/. Där finns det bilder och filmer från skolan, våra poängplaner och texter om hur vi arbetar och vad vi gör i de olika skolämnena.

  Kristofferskolan är en stor waldorfskola, men du kommer gå i en och samma klass med mellan 25-30 andra elever under alla dina tre år på gymnasiet. De eleverna, och eleverna i parallellklassen, kommer du att lära känna väl.

  Alla som ansöker till Kristofferskolan via gyantagningen.se kommer att få en inbjudan till våra antagningsprov den 21 mars. Det är ett strålande tillfälle att se hur vi har det på skolan, träffa lärare och elever och ställa de frågor vi har.

  Du är också varmt välkommen att mejla mig om du är intresserad av att veta mer om skolan, eller komma hit och hälsa på. Min mejladress är [email protected].

   

  Vänliga hälsningar,
  Makz Bjuggfält
  Studie- och yrkesvägledare
  Kristofferskolan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga