2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Abcd!
  inom komvux kan man läsa SFI, eller på grundskolenivå eller på gymnasial nivå och det behöver inte vara så att samma regler gäller, utan det kan mycket väl  bero även på vilken utbildning man går inom komvux: är det SFI? är det på grundskolenivå eller är det på gymnasial nivå du läste och blev utskriven? Fick du någon förklaring på varför du blev utskriven? Om du inte fick någon förklaring, be om förklaring.
  Ytterst är det rektorn som är ansvarig. Att en elev skulle vara utskriven från skolan utan en giltig anledning, har jag svårt att tro. Om det är så att du har läkarintyg eller varig sjuk (även om du inte har läkarintyg) och av den anledning missade undervisning eller inlämningsuppgifterna - förklara det för kurator som kan ta frågan till rektorn på komvux. Ett felaktigt beslut borde gå att ändra på i efterhand (om beslutet är felaktigt).

  Du kan också kontakta skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-527 332 00.

  Studie- och yrkesvägledare
  • :

   Hej, jag går på gymnasial nivå, jag går distans och har Hitills fått bra betyg på de kurserna jag har gjort (det är en kurspaket) och just denna kurs skulle ta slut inom två veckor och jag hade inte lämnat in något på en och en halv vecka, men så som jag gjort med de andra kursen så lämnar jag in vissa läxor samtidigt och sedan lämnar jag in resterande samtidigt. När jag skulle logga in så gick det inte och mailade läraren och då sa hon att jag hade blivit utskriven. Hade inte fått någon varning alls, jag har en svår situation hemma och det vet dom, dom mailade mig 6e maj och frågade hur det gick för mig och ja svarade en vecka efter då jag aldrig kollar min mail, o dom sa att det är därför jag blev avbrottad. Men jag tycker inte det är en anledning och jag förstår inget, jag har fett jättefina kommentarer på mina tidigare uppgifter och fått bra betyg på kursen jag gjort.

  • Milla :

   Jag tycker definitivt att du bör påtala dina speciella omständigheter och jag hoppas du kan få tillbaka din studieplats. Du kan t.ex skriva ner det som har hänt (kort och tydligt) och skicka som epost till både rektor på komvux i din kommun och till kuratorn. Du kan också ringa till skolverkets upplysningstjänst för att samråda om vad du behöver göra för att försöka få tillbaka din studieplats.
   Allmänt (som regel) gäller det att så noga som möjligt följa lärarens anvisningar och hålla "deadlines" för inlämning av uppgifterna. Sedan kan ju "olika saker" hända, man kan t.ex bli sjuk eller drabbas av någonting annat men då kanske man då inte längre har förutsättningar att följa undervisningen och kunna få godkända betyg? Att läsa på högre nivå än grundskola är i Sverige frivilligt vilket också betyder att de studierna inte kan garanteras. Jag förstår att det finns en orsak till varför du blev sen med inlämningsuppgifterna, men då kanske skolan gjorde bedömningen att du av någon orsak inte (i alla fall just nu) har möjlighet att med godkänt resultat fullfölja undervisningen.

  • Anna : Jag kommer nu att skriva ett nytt svar till dig.
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
   I 20 kapitlet Skollagen §9 står det om rätten att (inom komvux) fullfölja den kursen där man är antagen, men står också om att huvudmannen har rätt att avsluta utbildning om huvudmannen anser att den studerande inte har förutsättningar att studera eller inte gör tillfredsställande framsteg i sin kunskapsutveckling.

  Lagtexten lyder ordagrant så här:

  Rätt att fullfölja utbildningen

  9 §   Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.

  Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

  Den vars utbildning på grundläggande nivå eller särskilda utbildning på grundläggande nivå har upphört enligt andra stycket ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. Den vars utbildning på gymnasial nivå eller särskilda utbildning på gymnasial nivå har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

  Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

  Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 17-20 §§. Lag (2020:446).

  Och det finns också rätt att överklaga. Det beslutet som du nu ställt frågan om kan överklagas till Skolväsendets överklagande nämnd.

  Angående det du skriver om att du inte fick någon förvarning innan du blev avstängd, så har jag nu frågat en sakkunnig på skolverket och fick svar om att hon ej kan hitta några bestämmelser i lagarna om att någon förvarning måste ges. Det ser alltså ut så här: det verkar vara OK att stänga av från undervisningen (i det fallet du beskriver) utan att på förhand meddela om att det finns några problem ... Personligen tycker jag att det är rätt märkligt att ingen förvarning behöver ges och jag vet att många skolor har lokala regler (polycy) att meddela på förhand och ge den studerande möjlighet att bättra sig, men vad jag tycker spelar tyvärr ingen roll vad gäller de lagstadgade rättigheter (eller avsaknad av sådana).

  Hänvisningar:
  overklagandenamnden.se/hur-du-overklagar
  riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

  • : Tack för ditt svar, dom i skolan vet min situation och tycker det är väldigt konstigt att de skrev ut mig då jag har levererat väldigt bra resultat, ska definitivt överklaga tack!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga