Bhanu 44 år
  Jag är en pöjke över 25 år och studerar jag på undersjuksköterska på vuxenutbildning, men det gäller inte för att få uppehållstillstånd beror på att jag har redan blivit vuxen över 25, enligt gymnasium lagen, men min fråga är kan jag få uppehållstillstånd om jag får antagningsbesked för heltid studera på yrkeshögskolan för 2 år, det är särskilt om jag är asylsökande samtidigt, och har fått besluten redan, och kan inte stanna vidare. Kan jag ansöka om det härifrån för att skynda processen, och vara säker om jag behöver lämna lägenhet eller inte, och lämna alla saker onödigt, om jag behöver komma igen.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Bhanu,
  tyvärr kan inte vi på Fråga SYV svara på din fråga. Frågor om uppehållstillstånd är det Migrationsverket som behandlar och fattar beslut om.

  Vi på Fråga SYV kan visa dig vilka yrkeshögskoleutbildningar som fortfarande tar emot ansökningar - där du kan göra "sen ansöken" eller där "restplatserna" finns >> men sedan Om du blir ANTAGEN till yrkeshögskola och i så fall hur det blir med frågan om Uppehållstillstånd - har vi ingen aning om... det är en fråga till Migrations-jurist, inte till en studie- och yrkesvägledare.

  Beklagar men vi kan inte svara på din fråga.

  Det rådet jag kan ge dig att du söker alla de utbildningar som är sökbara och som du vill komma in på och att du kontaktar Migrationsverket med frågor om uppehållstillstånd.
  Vänligen
  Lycka till!
  ANNA

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej,
  Det framgår inte av lag eller förordning om yrkeshögskolan att det är ett krav att den som antas till en utbildning har ett gällande uppehållstillstånd.

  Däremot framgår det av 2 kap. 5 § utlänningslagen (UtlL) att den som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd. Om personen inte har uppehållstillstånd och det finns ett utvisningsbeslut ska den i normalfallet återvända till sitt hemland. Myndighet för YrkesHögskola eller en enskild anordnare av yrkeshögskoleutbildning kan inte fatta beslut i frågor som gäller studerandes utvisningsbeslut eller uppehållstillstånd. Eftersom frågan gäller en annan lagstiftning än den som styr yrkeshögskolan kan endast Migrationsverket svara på den frågan.
   
  Med vänliga hälsningar
  Studie- och yrkesvägledare
   

  • Bhanu

   Hej,

   Jag har läst annan regel, som gäller för andra studier, eftersom även om jag studerar "Vård och Omsorg" utbildning, och bara en termin kvar, beror på att jag fyller mer än 25 år, jag fyller inte kraven med gymnasium lagen att söka uppehållstillstånd som en student, även om för att hitta jobb efter utbildning är nästan säkert, antingen på heltid eller på deltid direkt. Den regel förhindrar de som är redan kvalificerad i komma in i samhälle och deltar, samtidigt är brist för utbildad personalen så hög, och även om är det så att bland regeringens viktigasta frågor, nya länder och integration kommer in på andra platsen, de två synpunkter har ingen överens mot varandra.

   Jag har hittat annan studie regel som kan ge uppehållstillstånd för dem som studerar fölkhögskola eller utbildning som kan leda till jobb, och eftersom yrkeshögskola ger mer än 90% chans att hitta jobb direkt efter utbildning inom 6 månader, kan det vara tillräckligt med krav för att få uppehållstillstånd, om vi tänka åt enligt den regel. Om man kan lycka att få plats i Svensk utbildning, då är det redan säkert att man har kommit långt fram i integrationen inom samhälle, och är nästan redo att fungera som alla andra medborgare i landet utan något problem.

   https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige/Andra-studier.html

   Min fråga är, kan man ansöka för uppehållstillstånd utan att lämna landet, det gäller för yrkeshögskola studie innehåller 400 pöang, eller 2 år heltid studera, eftersom kursen ska börja snart 27 Augusti, och om man lämnar ländet då kan det ta ganska lång tid för att få besluten och då kan det att man kan även förlora plats i utbildningen, eftersom yrkeshögskolan har sin egen system som fungerar, och i detta fallet även om man lyckas att få uppehållstillstånd, kan då det bli svårt att hålla kvar platsen, eller organisera igen lägenhet, bostad och allt, sen motiverar själv för studera samtidigt.

  • Anna Din fråga kan vi på Fråga SYV tyvärr!!!! inte svara på. Det är Migrationsverket som ansvarar för att besluta om uppehållstillstånd. ANSÖKA om studier kan du göra. Sedan är det EN ANNAN FRÅGA - om du kan bli antagen. Yrkeshögskoleutbildning som du söker kommer bedöma om du är behörig till utbildningen... och om de tycker att du exempelvis kan lite för lite svenska, kommer de att svara dig att deras bedömning är att du är Obehörig till deras utbildning, och i så fall kan du inte bli Antagen, även om du då hade varit svensk medborgare. Men om ansvariga för yrkeshögskoleutbildning bedömer att du är behörig och de har ledig plats på utbildningen, kommer i så fall Nästa fråga upp: om de kan göra antagning utan att du har "personnummer"...? Troligtvis, kan de inte göra det. Vi har varit i kontakt med Myndigheten för yrkeshögskola som svarade att för att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning måste man ha "någon form av uppehållstillstånd" - och har man inte det, kan man tyvärr inte bli antagen... det är det svar på en allmän fråga som vi ställde till Myh, www.myh.se - som vi fick. Jag förstår att det är en viktigt fråga du ställer. Jag önskar också att vi på Fråga SYV kunde på ngt. sätt hjälpa... men det kan vi tyvärr inte.
  • Bhanu

   Visa mig gärna den vägen

   Jag ska beskriva lite om mig så att det gör det lättare att förstå allt.

   Jag hade tillfälligt uppehållstillstånd tills första juli 2015, började från 2010 augusti, sen när en stor jordbävning i 2015 i mitt land som dödades mer än 8,000 invånare i en dag, och förstördes ganska mycket av landet och kunde inte landet klara sig själv, då många länder kom fram och gav hjälp, bland dem USA som tog nästan 15,000 under "Temporary Protection Status" (https://nordic.businessinsider.com/trump-has-ended-temporary-protection-status-for-4-countries-2018-1?r=US&IR=T), och jag hade redan varit i Sverige för en lång tid och jag trivdes samtidigt den samhällen, då ansökte jag om skydd och började prova ett nytt liv. Eftersom jag hade redan uppehållstillstånd och personnummer, enligt regel kunde jag göra samma som jag gjorde då, tills den nya besluten skulle laga kraft och ändra rättigheter. Det gav mig chans att fortsätta studera på dagen och jobba samtidigt på natten. Jag behövde klara mig självständigt för allt, jag gjorde så mycket som jag kunde och lyckades komma fram mycket, men ändå besluten kom och jag misslyckades i den 3 årig processen. Jag missades inte så mycket men ändå kan jag inte uppnå till kraven genom regel för att få uppehållstillstånd.

   1.    Jag kunde inte lyckades att få uppehållstillstånd i mitt ärende eftersom alla länder har sina egna kategoriseringar om vilka ländsmedborgare får asyl. Jag ska inte diskutera om den så mycket.

   2.    Jag studerar heltid till utbildning ”Vård och Omsorg”, men det behöver under 25 år, beror på att jag även inte få tid till januari för att klara utbildningen.

   3.    Jag har tillsvidare anställning i ett deltid-jobb, och med den tjänar jag pengar varje månad ungefär 11,000 till 13,000 SEK och försörja mig själv, men enligt regel måste man tjäna minst 13,000 SEK a månad bara från ett jobb för att söka jobbtillstånd, och det hjälper inte med bara försörjning pengar, som är ungefär 8,190 SEK varje månad, för att förlänga stanna tiden.

   4.    Jag kan tjäna lätt 15,000 SEK från två jobb, den vanliga jobb och vikarie i vården, men det räknas inte att få tillfälligt uppehållstillstånd eller förlänga tid för att studera.

   5.    Jag har fått platsen nu i yrkeshögskolan beror på att jag jobbade mycket hårt för att uppnå till de behörighetskraven, men kan det fungera att ansöka studietillstånd utan jag lämna landet är min fråga, eftersom det är viktig att jag stanna och vet om det innan att jag kan studera eller inte, så att jag inte behöver lämna lägenhet och kasta bort saker som jag har samlat in i mitt 8 år bosatt i Sverige.

   6.      Jag vill bara veta om jag kan ansöka om studietillstånd när jag redan har fått tid att lämna Sverige, och lite tidigt, även om jag har giltigt LMA kort som gäller tills september. Jag anser att beror på ärendet som jag har lagt som asylsökande fungerar inte menar inte att jag inte kan ha något annat giltigt ärendet som kan ha anledning till att få uppehållstillstånd, och det vill jag prova innan jag ska åka härifrån. Jag tror att om jag redan bor här, kanske jag kan ansöka härifrån, ja…?

  • Bhanu Hej,
  • Anna Hej Bhanu! Som sagt, jag känner att du ställer en viktig fråga men på fel ställe. Du behöver få svar från Migrationsverket.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Linnea 20 år

   Hur påverkar extra kurser från Komvux?

   Hej, hur påverkar extra kurser från Komvux mina poäng från mitt gymnasieprogram som jag den ska söka in med till universitete eller högskola? Kan extra kurser för behörighet sänka och höja mitt betygssnitt?

   Julia SYV: hej Linnea, eftersom betyg i kurser som man läser på Komvux räknas in i ditt Jämförelsetal, så kan jämförelsetal påverkas. Det påverkas inte om du i de... Läs hela svaret
  • Linnea 17 år

   Lärare satt felaktigt betyg vad ska jag göra?

   Hej, när jag gick ut 9an så blev jag aldrig godkänd i engelska så började på IM för att plugga upp min engelska och bli godkänd. Min lärare jag fick var väldigt omotiverad och det känndes som att hon inte ens ville vara där eller...

   Anna SYV: Vi hoppas du kommer in på programinriktat val; annars så kanske Yrkesintroduktion kan vara en utbildning för dig.
  • Felicia 21 år

   Vilken av dessa yrken passar bäst när man är introvert?

   Jag är introvert och blir trött av för mycket social kontakt, vilket är ett skäl till att jag ibland tvivlar på mitt yrkesval som socionom. Jag arbetar just nu som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd (sommarvikariat) och även om det ger mig möjligheten att sitta ganska mycket ensam på mitt...

   Julia SYV: Hej Felicia, De yrken som du nämner i din fråga är mycket breda: ekonomer och jurister samt systemutvecklare - kan arbeta på diverse olika... Läs hela svaret
  • Helst 17 år

   Plugga vidare men hur?

   Hej! Skulle uppskatta all hjälp och råd vi får. Jag frågar åt en väldig nära bekants vägnar. Om en person med invandrarbakgrund inklusive 10 års erfarenhet av livsmedelsbutik (i Sverige) vill börja plugga och förhoppnings få arbete i ett annat yrke går detta? Vi pratar om en person utan betyg...

   Anna SYV: Yrkesutbildning på komvux ligger ofta på gymnasial nivå; man måste därför ha kunskaper i svenska, i första hand, motsvarande godkänt i åk9; från kraven i eng och matte kan man... Läs hela svaret
  • Abdullah 19 år

   Vad är programinrikatat val mot vård-och omsorg för något?

   Min kompis ville söka till vård och omsorg programmet på gymnasiet. Som första val hade hon programinriktad val mot vård och omsorg, vilket har hon kommit in på. Hon har tackat ja till första valet, men i efterhand läste jag på nätet att program riktad val mot vård och omsorg är för de som inte...

   Anna SYV: Det är fel att anta en elev som är behörig till nationella program - till  Programinriktat val
  • Felicia 21 år

   Är det lättast att få jobb som ekonom, jurist eller systemvetare?

   Är det som det ser ut just nu, och på fem års sikt enligt prognoser lättast att få jobb som ekonom, jurist eller systemvetare? Kan någon av dessa yrkens arbetsmarknad försämras av datoriseringen/automatiseringen till viss del enligt prognos?

   Julia SYV: Hej felicia, för ekonomer och jurister - är det balans på den svenska arbetsmarknaden; för systemutvecklare - goda möjligheter på arbetsmarknaden. Av de tre... Läs hela svaret
  • Linnea 20 år

   Hur påverkar kurser från Komvux mina poäng?

   Hej, jag ska läsa extra fysik, kemi oxh matte på komvux för att få behörighet till ett program på KTH. Hur påverkar de extra kurserna mitt betygssnitt som jag söker in med? Har hört att extra kurser som man kompletterar med kan både höja och sänka betygssnittet.

   Anna SYV: Ja, du kan både höja och sänka ditt jämförelsetal (betygssnitt) eftersom kurser från komvux som krävs för behörighet, kommer räknas in. Försök få så höga betyg som möjligt.
  • Lina 24 år

   Vad ska jag jobba med?

   Hej! Jag har nyligen blivit klar med min kandidat och är nu väldigt osäker på vad jag ska göra. Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig genom att ge exempel på yrken inom de områden jag är intresserad av? * Jag har en kandidatexamen i psykologi och beteendevetenskap * Jag vill jobba...

   Julia SYV: Hej Lina, det första jag tänker på är FN-jobb och Internationell samordnare; och med tanke på att du vill jobba Internationellt - även Konsulassistent.Med tanke på att du är intresserad av... Läs hela svaret
  • Felicia 21 år

   VFU-platsens betydelse för framtidens chanser (socionomprogrammet) ?

   Hej! Jag studerar socionomprogrammet och ska börja min femte termin till hösten. Jag har ett dilemma att jag ångrar mitt val av praktikplats, så pass mycket att jag funderar på att ta ett studieuppehåll på 1 år. Jag ville verkligen ha praktik som enhetschef eftersom jag vill bli chef i...

   Julia SYV: Hej Felicia,jag råder dig ta kontakt med studierektor på din utbildning; du borde inte behöva ansöka om studieuppehåll endast pga du ej får byta praktikplats;... Läs hela svaret
  • Anders 28 år

   vad finns det för självständiga jobb med mindre social kontakt?

   hej. Jag har tänkt börja plugga och jobbar just nu som undersköterska. är lite trött på kontakt med så mycket människor och skulle vilja plugga till något där det är lite mindre kontakt med människor i jobbet. alla jobb innebär ju kontakt med människor men jag skulle vilja plugga till ett jobb...

   Julia SYV: Hej Anders,  här är listan som jag kom på just nu:Distributör (dela ut morgontidningar) - man jobbar på natten/tidig morgon t.ex mellan kl.3 och... Läs hela svaret
  • Sara 19 år

   Hur söker jag till socialpedagog?

   Hej! Jag tog studenten i juni, och har ett tag nu velat studera till socialpedagog, då jag vill jobba med barn och unga. Men hur söker man till detta? Jag bor i Uppsala och undrar vad den enklaste vägen för mig är att kunna studera detta, utan att behöva flytta långt härifrån (kan dock tänka...

   Julia SYV: Hej Sara, det finns många olika utbildningar till Socialpedagog; de finns inom olika skolformer. För att kunna få jobb som socialpedagog kan man antingen läsa en Folkhögskoleutbildning... Läs hela svaret
  • Andreas 17 år

   Utökade kurser och betyg?

   Hej! Jag ska börja ÅK 2 på ekonomiprogrammet och har börjat titta på universitetet som jag vill studera på. Jag har kommit fram till Handelshögskolan i Stockholm. Det har varit ett extremt stort söktryck de senaste åren och man måste nästan ha A i allt för att komma in på Business and...

   Julia SYV: Hej Andreas, ta gärna en titt på den generella programplanen för EK - och längst ner hur programstrukturen måste se ut för att uppnå kraven för examensbevis.  Ditt första... Läs hela svaret
  • H 26 år

   Motsvarighet - gymnasiekurser i Finland?

   Hej! Jag studerar vid universitet i Sverige, men tänkte byta till ett annat ämne. Min tidigare utbildning från Finland som jag kommit in på universitetet här i Sverige med är yrkesskola samt enstaka gymnasiekurser från Finland för att komplettera...

   Julia SYV: Hej H,innehåll i den svenska gymnasiekursen matematik 3 kan du se på Matteboken.se/lektioner/matte-3  
  • Ellen 21 år

   vad är skillnaden?

   Hej! Är väldigt sugen på att plugga till kriminolog och gick in och tittade lite på Malmös universitets hemsida och där hittade jag både kurser som ”Kriminologi grundkurs” och ”kriminologi fortsättningskurs” som var på 30 hp om jag inte minns helt fel. Men så fanns där också...

   Julia SYV: Hej Ellen,Ett program består av ett antal kurser. Ett program á 180 högskolepoäng består av kurser som man läser på heltid på 3 år, sex terminer. En kurs á 30 hp... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Börja på modersmål i gymnasiet?

   Hej! Jag vill börja läsa modersmål i gymnasiet, (börjar gymnasiet i höst), men har inte läst modersmål i grundskolan pga det var fullt. Så min fråga finns det fortforande chans att läsa modersmål i gymnasiet trots att man inte har...

   Julia SYV: Hej Sara,du har vissa rättigheter vad gäller läsa modersmål. Det låter märkligt att du ej fick läsa på grundskolan pga det var "fullt". Om du har ett annat modersmål... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga