1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi har nyligen ställt frågan till Umeå Universitet om just det du också undrar över och vi fick följande svar (var god läs nedan) och efter deras svar skriver jag några rader utifrån det jag fick info om, förutom det skriftliga svaret:
      

  Psykologprogrammet, Umeå Universitet, ansökan senare del (uppgift från nov 2020):

  "Antagning till senare del på program sker i mån av plats. Antalet platser varierar från termin till termin och beror på om tidigare antagna studenter gjort avbrott, är föräldralediga, har sjukdomar eller annat.

  För att bli behörig till senare del på program måste du ha kunskaper du kan tillgodoräkna dig som motsvarar minst termin 1. Däremot är det ytterst sällan det finns plats till termin 2, vilket gör att du minst bör ha läst motsvarande tom termin 2.

  Följande kurser motsvarar kurserna på programmet till och med termin 2 och kan läsas vid Umeå universitet. Du behöver inte läsa kurserna i den följd du ser nedan.

  Termin 1

  Introduktionskurs i psykologi 7,5 hp

  Social- och gruppsykologi 7,5 hp

  Biologisk psykologi 7,5 hp

  Vetenskaplig metod 7,5 hp

  Alt. Psykologi 1

  Termin 2

  Kogntionspsykologi 1 7,5 hp

  Hälsopsykologi 7,5 hp

  Utvecklingspsykologi 7,5 hp

  Personlighetspsykologi 7,5 hp

  Alt. Psykologi 2

  Motsvarande kurser kan läsas även vid andra lärosäten.

  Du måste själv som student säkerställa att kurserna motsvarar kunskaperna som krävs inom psykologprogrammet vid Umeå universitet. Det gör du genom att jämföra kursplan på den kurs du har för avsikt att söka/läsa med de kursplaner som finns inom programmet.

  Programöversikt

  https://www.umu.se/student/psykologi/programoversikt/

  Här hittar du kursplaner till våra kurser

  https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/

  Bedömning av de kurser du läst görs efter ansökan till senare del på programmet inkommit.

  Examen handlägger tillgodoräknanden vid Umeå universitet

  Urval till senare del på psykologprogrammet sker enligt följande:

  Termin 2: enbart betyg

  Termin 3 och framåt: antalet avslutade akademiska högskolepoäng

  Ansökan sker via www.antagning.se

  Skriv ”senare del” under rubriken Utbildningar

  Universitet/högskola: Umeå universitet

  Ämne: Hälso pch sjukvård

  Hälsningar
  Umeå Universitet"

  ************************
  Det vi fick veta, förutom det skriftliga svaret (läs ovan) är att det är inte varje termin som det finns ngn ledig plats och då kanske det inte alls går att söka till senare del av programmet och om ngn ledig plats finns, så uppstår det tuff konkurrens och urval görs på det totala antalet godkända högskolepoäng. Hen som senast kom in hade 360 högskolepoäng, alltså 6 års studier på högskolenivå och så har hen då ännu fyra års studier framför sig, på psykologiprogrammet (hen kom in i termin 3).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga