SYV

  Hej! Jag har en fråga om fri kvot. Såhär gäller om man ska söka fri kvot: "Om du på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än du borde ha haft, så kan du bli prövad i fri kvot. Det gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig sjukdom eller mobbing. " På några håll har jag även fått höra att fri kvot enbart kan sökas om det gäller tillfällig problematik, inte långvarig. Kan elev som har t.ex dyslexi omfattas av fri kvot? Vilka råd kan ni ge när man överväger att skriva fri kvot till en elev? Hur kan man identifiera att det är en elev vars problematik är aktuell för att skriva fri kvot? Tacksam för svar.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  viktig fråga men också svår att ge kort och konsist svar på.
  Jag vet att på många grundskolor är det Speciallärare eller Specialpedagog som skriver begäran om ansökan i frikvot.
  Det är en bedömning och handlar också om grad och omfattning t.ex dyslexi kan vara lindrig eller grav.
  ***
  Jag tycker det är viktigt att tänka på att eleven ska ha en rimlig chans att klara den utbildning som hen antas till; att komma in på gymnasiet är bara första steget, sedan ska man i 3 år prestera och uppfylla kraven för examensbevis, annars uppnår man inte målet och det blir "jobbigt för alla"...
  Att ansöka om att bli prövad i "fri kvot" skrivs och skickas in, betyder dock inte att eleven automatiskt blir antagen till gymnasial utbildning som hen onskar gå... Vår erfarenhet är att många gymnasieskolor, i första hand fristående, accepterar ej ngn elev som ej lyckas konkurrera in sig genom betygen; det är ju upp till Rektorn att godkänna eller avslå begäran om att bli antagen i fri kvot.
  Ang. "tillfällig karaktär" så håller jag med om att det är ibland svårt att bedöma hur varaktig problematiken blir men att det också är viktigt att tänka på att i fall eleven blir antagen så måste hen ha förutsättningar att klara av utbildningen + att i fall tomma platser står på gymn.utbildning så kommer alla behöriga in, men om det är konkurrens, då puttar hen (som blir antagen i fri kvot) bort ngn annan gymnasiesökande, som har högre meritvärde och kanske har bättre förutsättningar att klara av utbildningen.
  Ett typiskt exempel när ansökan i fri kvot är helt befogad är:
  Eleven hade höga betyg i åren 7 och 8 på grundskolan men under "nian" hamnade hen på sjukhuset pga en olyckshändelse och kanske ej kunnat bedriva studierna i flera månader, och pga detta hann ej få tillräckligt höga betyg i sitt slutbetyg på grundskolan; eleven har dock studiekapacitet och motivation. Om hen ej råkade ut för olyckan, är bedömningen att hen skulle hade fått mycket högre betyg än hen fick. Här är det också viktigt att försäkra sig om att elevens studieförmåga ej har avsevärt försämrats av olyckshändelsen (för att hen kanske i så fall ej har möjlighet att klara av studierna som hen söker);
  det hela handlar alltså i första hand om att eleven skulle hade fått högre betyg om inte "det här och det där" hände och att eleven har en rimlig chans att klara av uppnå kraven för exam.bevis från vald gymnasial utbildning.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga