1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  IMV = Programinriktat val, du kan läsa information om det programmet på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMV
  Elever som är inskrivna i IMV brukar läsa i de flesta ämnena/kurserna med den vanliga gymnasieklassen men i det ämnet där de "ligger efter" får de undervisning på grundskolenivå tills dess att de uppnår godkänt grundskolebetyg i det ämnet. När det har hänt (alltså eleven fick godkänt betyg på grundskolenivå) skrivs hen över till det vanliga Nationella gymnasieprogrammet; eleven fortsätter hela tiden läsa med den vanliga gymnasieklassen; i det ämnet där hen låg efter förut försöker eleven i så fall läsa ikapp så att hen kan uppnå kraven gymnasieexamen. Om möjlighet på skolan finns och eleven vill göra det, så kanske det blir möjligt att just i det ämnet (t.ex matematik) där eleven låg efter, läsa om en kurs från början... Exempel: eleven har F i matematik från grundskolan; hen skrivs in på IMV mot ett yrkesprogram FS. På yrkesprogrammen är endast matematik 1a obligatoriskt att läsa, alltså första gymnasiekurs. Vår elev blir klar med grundskolematte till jul och från vårterminen i ettan kan börja läsa matematik 1a men elevens klass är redan klar med hälften av matte1a-kursen, så det blir svårt för eleven att läsa ikapp; eleven deltar i mattelektionerna men ligger efter i matte 1a (för att hen ej har läst den kursen från början av läsåret); om gymnasieskola har möjlighet att erbjuda den eleven läsa matte 1a från början under nästa läsår (med de nya "ettorna") kan eleven få det erbjudande. Eleven läser i så fall alla andra ämnen/kurser med sin klass i årskurs 2 men just matte med "ettorna". 
  Om gymnasieskola inte kan erbjuda eleven läsa kursen från början under nästa läsår, då försöker eleven på ngt sätt ändå uppnå godkänt betyg i matematik 1a (utan det betyget kommer hen nämligen inte uppfylla kraven för examensbevis).
  Om kraven för examensbevis var god se gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga