Linda
  hej

  Om man skulle byta från Teknikprogrammet till Samhällsprogrammet efter år 1 (Jag kommer isåfall börja 1an "igen" fast på Samhäll)... Vad gäller då för de kurser jag avslutat på TE med godkända betyg? Kan man tillgodoräkna sig t ex kursen Teknik (150p) i framtiden i samband med ansökningar till högskola/universitet etc eller "går kursen/betyget upp i rök" på nåt sätt på grund av bytet av gymnasieprogram?
  Om man tvärtom inte skulle vilja tillgodoräkna sig kursen i framtida ansökningar... hur funkar det då?
  • SYV-besökare :

   Du är 47 år och kan inte läsa på gymnasiet. du läser väl på komvux och där är det inte gymnasieprogram på samma sätt. På komvux läser man mot högskoleförberedande examensbevis (kontra: yrkesexamen). Prata gärna med SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Eller så läser du kanske på en folkhögskola. Hur som helst kan inte en person som är 47 år läsa på gymnasiet. Det är omöjligt.

    

  • : Hej
  • : Jag frågar förstås för min sons räkning (fyllde i att jag är förälder när jag skapade kontot, hade ingen aning om att min ålder skulle visas/hamna i fokus såhär...)
  • SYV-besökare :

   Satta betyg gäller tillsvidare utan ngn tidsbegränsning. Jag ska nu skriva ett svar. I sin fråga kan man skriva att man är förälder och ställer fråga för sin barns räkning.

  • Anna :

   Beroende på hur många betyg eleven har med sig från sin förra gymnasieskola, kan lösningen: rektorn fattar beslut om Individuellt anpassat program vara en framkomlig väg att gå. Var god läs mitt svar - nedan.

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej,

  om eleven läser om år 1 på ett nytt program, kan eleven läsa om kurser hen läste förra året eller läsa andra kurser om gymnasieskolan kan erbjuda det.

  Alla kurser i vilka eleven fick betyg, gäller (betygen gäller). De kanske hamnar i examensbeviset som U-kurser, utökade och inte räknas in i elevens jämförelsetal men de försvinner inte.

  Det som är viktigt: hur examensbevis ser ut. Vilka kurser som "hamnar" inom programmets 2500 poäng och i så fall räknas in, och vilka kurser som "hamnar" utanför programmet och inte räknas in. Betygen i enskilda kurser försvinner inte. De gäller framöver - om de skulle krävas för särskild behörighet till ngn utbildning, och så kan man ta upp dem i CV, om man vill.

  Du nämner kursen Teknik, 150p. Den kursen kan eleven ha inom individuellt val där 200p. får plats.

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Linda,

  det hör till undantagen att gå om gymnasiet från år 1. Man kan i så fall gå om helt och hållet och "glömma" de betygen man haft sedan innan. Dock försvinner inte betygen. De finns och gäller tillsvidare om man behöver använda sig av dem.
  Det är inte till elevens nackdel att läsa om från början; hen har ju bättre förkunskaper och lär få högre betyg. På så sätt får hen högre jämförelsetal och bättre förutsättningar att konkurrera om plats på en högskoleutbildning, om hen väljer efter gymnasiet söka till högskola/universitet.

  Kursen Teknik, 150p. krävs inte för särskild behörighet till ngn högskoleutbildning, i alla fall vad jag tror. På så sätt behöver man inte specifikt ha det betyget. Men om man fick högt betyg och vill att det räknas in, kan man i samtal med SYV på sin gymnasieskola be om att få ha den kursen inom individuellt val in i sitt examensbevis.
  Inom yrkeshögskola kan utbildningar finnas som för särskild behörighet kräver godkänt betyg i gymnasial kurs Teknik1, i första hand kan sådana utbildningar finnas inom branschområde Teknik och tillverkning. Och även om yrkeshögskola kan ta in obehöriga, är det bäst att försöka bli behörig. Så, man kan behöva godkänt betyg i Teknik1, 150p. om man söker till en yh som kräver den kursen för behörighet.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om eleven kommer in i år1 på gymnasiet men har med sig betygen från tidigare studier på gymnasiet, kan eleven böra individuell studieplanering med SYV på skolan. Mycket beror på vad eleven själv vill och vad skolan kan erbjuda att läsa för kurser.
  Möjlighet finns för rektorn att fatta beslut om Individuellt anpassat program och med det förkorta studietiden. Eleven kan därför med hjälpa av det individuella upplägget att "kombinera" kurser från första året på teknikprogrammet + 2 år på samhällsvet.programmet och ta ut examensbevis i vilket det blir noterat "eleven läst enligt individuell anpassning". Det finns inga formella nackdelar att få ut ett sådant examensbevis, jämfört med de flesta "vanliga" examensbevis. Eleven blir lika behörig till eftergymnasiala studier.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga