2 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej,
  det med U-kurser (utökat program) är rätt så komplicerat. 
  Om din skola följer skolverkets rekommendationer och ej fixar och trixar för att höja meritvärdet - då är det redan på förhand bestämt vilka kurser som i ditt examensbevis kommer vara markerade "U"-kurser och U-kursernas betyg räknas in i jämförelsetalet endast i 2 fall:
  - om den kursen krävs för behörighet till just din högskoleutbildning
  eller
  - om den kursen ger meritpoäng. 
  I andra fall räknas inte betygen i U-kurserna in (det blir - för ansökan till högskolan - som om du inte har läst dem, men Kunskaperna har man ju fått, så det är i vilket fall ej i onödan som man har läst...). 
  ***********
  Du skriver om att Spanska 4 och Matematik 5 är kurser inom Individuellt val. Men i nästa raden skriver du"dessa utökade"... samma kurs kan inte vara inom Individ.val Och U-kurs; det är 2 olika saker. 
  Om du uppger vilket program och inriktning du läser - borde det gå att ge ett bättre svar.
  men prata annars med syv på din skola; hen vet hur din individuella studieplanen ser ut. Du kan också själv se i din individuella studieplanen vilka kurser som är inskrivna som U-kurserna, utökat program - examensbevis bör utfärdas enligt hur studieplanen var utformad (och ej ändras i efter hand för att öka meritvärde - det säger i alla fall Skolverkets rekommendationen och riktlinjer).
  Hälsningar
  Peter SYV

  • : Hej tack för ett snabbt svar! Just nu står det att enbart matte 5 är U kurs. Vad är det som gör en kurs för U markerad. Varför är det tillexempel inte spanska 4?. Jag läser naturvetenskapsprogrammet, inrikting natur,
  • Julia :

   På varje program finns det många Obligatoriska kurser och normalt sett, läser eleverna endast på heltid, ej mer och med det inte har utökning av sitt program. Som undantag kan man läsa U-kurser (rektor fattar beslut om det) och vad för beslut rektor har fattat just i ditt fall måste du fråga på din egen skola, det kan ingen annan svara på... Kika gärna på Programplan för NA. Jag ska också skriva ett nytt svar till dig nu.

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  kika på Programplan för NA >>
  och längst ner i Programplanen ser du även programstruktur för Naturvet.programmet:

  Alltså - som oftast läser eleverna endast 2500p.
  Och av dem 100p. Gymnasiearbete; alla kurser inom gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen är obligatoriska + ALLA kurser inom EN AV INRIKTNINGARNA och tillräckligt antal poäng kurser som på just det programmet Får läsas som Programfördjupande (listan finns i programplanen, ovan). Sedan måste även 200p. finnas individ.val men här är det vilka kurser som helst men måste vara exakt 200p alltså... och sedan om rektor har beviljat läsa mer då blir det för många poäng och de poängen som ej ryms inom det normala upplägger blir "U"/utökat. Det är inte riktigt meningen att man ska ha fler kurser än som behövs, för att det är nästan alltid bättre att satsa på KVALITE - alltså sträva efter djupare kunskaper och högre betyg och inte läsa för mycket och riskera både få låga betyg och över anstränga sig.
  *****
  Om det i ditt Individuella programplan står att Matte 5 är en U-kurs, så kanske det betyget kommer räknas in i ditt jämförelsetal, eller kanske inte... Förklaring: Om du i ditt exam.bevis har Matte 5 som en "U"-kurs, så ger matte 5 (eller Kan ge) meritpoäng;
  om du kommer söka till utbildningar som inte kräver matte för särskild behörighet (t.ex juristprogrammet)- då får du max merit för matte genom matte2, 3 och 4 och kan inte få meritpoäng för matte och med det ger inte matte dig ngt. meritp. och matte 5 krävs inte för behörighet till ngn högskoleutb.i Sverige, och därför kommer inte det betyget räknas in (det blir som om du ej läst den kursen). Men om du söker till utbildningar som kräver t.ex matte 2 eller högre, t.ex matte 3 eller 4 - då ger matte 5 dig meritpoäng och med det kommer även betyget i den kursen räknas in i ditt jämförelsetal.
  Om du får betygen i 2700p., så borde 200p. i ditt exam.bevis bli markerade med "U"; vilka kurser det blir - måste du fråga SYV på din skola. Att läsa utökat program är ett undantag.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga