isaac

  jag har nationella prov i svenska nästa vecka, jag pluggar hårt men jag anar nu i förväg att det inte kommer gå bra för mig. Jag tror det högsta betyget jag kommer få i svenskan är ett C, jag vet att olika lärare bedömer olika, men ungefär vad tror ni jag skulle få i slutbetyg om jag får ett C på svenska nationella provet när jag har fått A i allt annat?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  betygssättning är lärarens kompetens. Som SYV sätter jag inga betyg och har inte i min utbildning (SYV-programmet) lärt mig om hur man sätter betygen. Om jag måste gissa, så skulle jag säga att med C på nationella provet kan läraren (eller t o m bör) sätta betyget C på kursen. Varför tycker jag det? Jo, för att nationella provet ligger i slutet av kursen och omfattar hela kursen + att det är samma svårighetsgrad för alla elever på olika skolor. En enskild lärare kan vara för snäll eller för sträng vid bedömning av de lokala proven som hen själv satt ihop. Däremot är det nationella provet "samma för alla", alltså det är rätt svårighetsgrad och med tanke på att det provet även omfattar hela kursen, så säger jag att det är inte fel att sätta samma betyg på kursen som eleven får på det nationella provet. 
  Ännu en aspekt är att man kan glömma det man tidigare kunnat. T.ex om eleven uppvisade A-nivå i kunskaperna i kapitel ett i läroboken i början av kursen men flera månader senare kan inte den eleven uppvisa samma kunskaperna för att hen har glömt det hen har kunnat då.... då kan inte eleven de facto de kunskaperna när betyget sätts. Enligt vad jag (som inte sätter några betyg) vet om betygssättningen är att betyget sätts i slutet av kursen och att läraren bör sätta det betyget som läraren anser bäst motsvarar den kunskapsnivån som eleven har den dagen då betyget sätts.
  Det är det bästa svaret jag kan ge dig. Lycka till på provet! 

  Studie- och yrkesvägledare
  • isaac : Även om jag visat kunskapskravet A på allt annat vi gjort inom svenskan? Hur som helst, tack för snabbt svar!
  • Milla : vi är glada om våra svar blir till hjälp! lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga