Jason
  Om jag fick dåliga betyg att ansöka till gymnasie i höst men får den betygen progammet kräver till sommar. Kommer jag in då ?

  2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Ja, då kommer du in! Det är betyg från VT i nian som räknas vid antagning till gymnasiet. Med vänlig hälsning, Mikael syv
  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Jason!
  Det är betyg som sätts i slutet av maj i åk9 dvs betyg från VT (vårterminen) som du konkurrerar om en plats på gymnasiet.
  Preliminär antagning som görs tidigare kan bara "gå på" höstterminens betyg för att vårterminens är ännu inte satta. Preliminär antagning ger dig en "fingervisning" och behövs även för skolornas planering - de ser hur många som söker och kanske kan utöka antal platser på vissa program och inriktningar för att fler skulle kunna komma in till just de utbildningar som är mest efterfrågade.
  Statistik visar att de flesta höjer sina betyg från höstterminen till vårterminen. Det är ovanligt att en elev får lägre betyg på våren i åk9 än den fick på hösten. Detta beror troligtvis på att eleverna "lägger manken till" lite extra mot slutet. Det lönar sig att kämpa och läsa på fram till absolut sista skoldagen i nian.
  Råd från oss på Fragasyv.se inför gymnasieval:
  - kämpa för så höga betyg som möjligt i alla ämnen
  - sök flera alternativ (i första hand till den skola och det programmet som du helst vill komma in på), du kan söka samma program på många olika skolor
  - om det finns något ämne där en elev riskerar att få F, råder vi prata med läraren, be om extra uppgifter och diskutera hur eleven kan göra för att få minst E. Speciellt villigt är det att få godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk; väldigt viktiga ämnen är även matte och engelska och fem andra valfria ämnen, eftersom de ger behörighet till ett yrkesprogram.

  Fördelaktigt är det att få minst E i Moderna språk /t.ex. Tyska, Franska, Spanska, Italienska mm/, eftersom betyget i just Moderna språk ger extra poäng till Mtv (Meritvärde), med vilket man konkurrerar om en gymnasieplats.

  Bästa hälsningar
  och
  Återkom om du har andra frågor.
  Milla SYV


  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga