Emma

  Hej! Jag går ett yrkesförberande program, naturbruk, år 3. Jag har varit borta en stor del av min praktik pga att jag varit omotiverad och inte trivts på APL platsen. Jag läste någonstans att man får godkänt ifall man vart på praktik 15 veckor, och det tror jag att jag har om man räknar in år 1 och 2. Vad händer om man får F i APL? Kan jag ändå ta examen?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,
  15 veckor är det ett antal ApL_veckor som ett yrkesprogram måste innehålla (som minst). Många skolor inför fler APL-veckor, vilket de får göra.
  Examensbevis får eleven om hen uppnår alla de kraven som finns för gymnasieexamen. Uppnår man inte kraven, får man ett Studiebevis. Vill man komplettera mot examensbevis, kan man göra planering med SYV på komvux.
  Det är rätt många olika krav som finns och alla de måste vara uppfyllda för att kunna få ut examensbevis. bl.a måste eleven få godkänt betyg i gymnasiearbete. Och totalt är det max 10% F-poäng som får ingå (alltså 250 F-betygsatta poäng av 2500 p).
  Om just du kommer uppfylla kraven för examensbevis, kan vi på FRåGA SYV inte svara på. Du måste fråga personal på din skola om det.
  Allmänt gäller - det i kurserna som kan innehålla Apl-veckorna som eleven får betyg i, alltså inte "betyg på praktiken" utan betyg i de kurser som innehåller praktik. Om eleven uteblir från praktik, är min gissning att det inte går att få godkänt betyg i de kurserna som inkluderar praktik, men jag är inte lärare i naturbrukskurserna, och SYV sätter inte några betyg.

  Om du får ut studiebevis (alltså ej uppnår kraven för examensbevis) kan du antingen försöka få jobb ändå, utan exam.bevis eller söka till komvux (i den kommunen där du är folkbokförd)för att göra planering mot examensbevis från komvux.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga