Linnea
  Jag går sista året på naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap. Jag har klarat alla kurser utom en. Matte 4. Jag går nu om den, men tyvärr går det otroligt dåligt trots att jag lägger ner mycket energi på att klara den. Jag har lätt dyslexi och har därför lite extra svårt med matten och har aldrig varit någon stjärnelev.
  Vad skulle hända om jag åter igen får F i kursen?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV
  Hej Linnea,
  om du har godkända betyg i alla andra kurser och F i en 100 poängskurs, Matte 4, då får du Gymnasieexamen med F i Matematik 4.
  Man kan ha upp till 250 poäng F och ändå uppfylla krav för gymnasieexamen.
  Du kan läsa på http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen
  och du ser att det finns några kurser som man måste ha minst E i - för att klara kraven men Matematik 4 tillhör inte till de kurser.
  Det är klart att det ser bättre ut om man inte har F i sin gymnasieexamen. F-betyg drar också ner Jämförelsetal ganska mycket.
  Om du har intyg på att du har dyslexi (och kanske också lite dyskalkyli - det en sort "dyslexi med siffror") så kanske kan du "byta inriktning" och läsa Naturvetenskap och samhälle där Geografi 1 och Samhällskunskap 2 är obligatoriska kurser. För det krävs givetvis beslut från rektor på ditt program. Individuellt anpassat program kan man också få - i fall det finns skäl till det. Jag råder dig prata med SYV och/eller Rektor på ditt program. Tillsammans kan ni kanske fixa fram någon bra lösning på din situation.
  Skickar också en länk till en sida www.matteboken.se och www.mattecentrum.se - som du kanske redan känner till. Bra sidor som ger gratis hjälp med matten.
  Har du träffar Speciallärare och bett om tips ang. matten? Din skola måste ha tillgång till speciallärare. Fråga efter den hjälpen.
  Jag skall hålla tummarna för dig!
  ANNA SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga