Oeneuwne 23 år
  Jag ska ha nationella snart, och jag undrar att om man får t.ex. underkänt i ett moment t.ex. Matte nationella skriftlig? Men får jättebra resultat i de andra två, kan man komma vidare på gymnasiet då?
  • Oeneuwne de andra 3* menade jag

  1 Svar

  Helena SYV SYV
  Hej Damla! De nationella proven är ett stöd för läraren när han/hon ska sätta betyg och det är också ett sätt att se till att alla elever i Sverige får en likvärdig bedömning när det gäller betygssättning. De nationella proven är en del av lärarens underlag när han/hon sätter betyg. Det är lärarnas sätt att se att eleven har uppfyllt de kunskapskrav som finns för de olika ämnena. Men lärarna har ju också annat underlag från lektionerna samt andra prov som vägs in i bedömningen innan betyg sätts. Ibland så kan en elev få ett godkänt resultat på hela provet trots att han/hon inte fick godkänt på en del av delproven. Resultatet på ett delprov kanske inte når upp till godkändnivå men det kan kompenseras av godkända resultat på övriga delprov. Lycka till! Helena

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga