Nermen 34 år

  Hej Vad ni har information om den ? För offentlig sektor: -Arkivlagen -Offentlighets- och sekretesslagen  -Tryckfrihetsförordning Lagar för den privata sektorn är: -Bokföringslagen      -Lagen om ekonomiska föreningar   -Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter  -Lagen om preskription av skattefordran -Preskriptionslagen 

  • Anna Frågor om lagar är det bättre att ställa till jurister; det är deras område.
  • Jelena Förklaring om Arkivlagen och läng till lagtexten finns bl.a på https://www.framtid.se/yrke/arkivarie

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Nermen;

  OSL = Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - är en svensk lag som trädde i kraft sista juni 2009. Den ersatte sekretesslagen (1980:100). OSL är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Innehåll i OSL - se bl.a lagen.nu/2009:400

  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) - är en av Sveriges grundlagar; den antogs år 1949. TF berör frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier, och innehåller även offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två så kallade mediegrundlagarna i Sverige. Grundlagen har sitt ursprung i 1766-års svenska Tryckfrihetsförordning, som utgör världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet. För innehåll i TF - var god se lagen.nu/1949:105

  Frågor och svar taggade med 'gymnasium' (881 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga