1 Svar

  Daniel SYV

  Hejsan,
  som allmän studie- och yrkesvägledare (inte expert på området Kriminologi) kan jag bara ge en "vag"/mycket-allmän beskrivning på vad som (på ett ungefär) ingår eller i alla fall bör eller kan ingå i utbildningen när man läser "kriminologi" och detta är följande:

  Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott, gärningsmannaprofilering samt frågor om gärningspersonen bör få straff eller vård; fängelsemiljöns påverkan på de som utsätts för den, viss kunskap om droger, alkolol-/missbruk och beroendeproblematik, allmän kunskap om rättegångar; massmedia och brott samt brott ur globalt perspektiv, översikt över kriminaltekniska metoder och polisiära arbetsmetoder; i vissa utbildningar kan även följande ingå: studiebesök på rättspsykiatrin och rättsinstanser, föreläsningar som ges av poliser och övriga personer som jobbar inom polisen och kriminalvården.
  Sedan, beroende på vilket yrke man läser inför, så kan man fördjupa sig mer eller mindre i de ovan nämnda områden.
  "Kriminologiska yrken" är bland annat:
  Kriminolog
  Kriminaltekniker
  Brottsforebyggande samordnare
  Polis bl.a Utredare av grova brott (mordutredare)
  Jurist -- Advokat-- Åklagare

  Beteendevetare

  Domare

  Forensiker

  IT-forensiker

  Konstdetektiv

  Kriminalvårdare

  Kriminalvårdsinspektör

  Mordutredare

  Rättsantropolog

  Rättsläkare

  Säkerhetskoordinator

  Upphandlare

  Utredare - i första hand Civilutredare.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga