Elev x 20 år

  Hej! Om jag har förstått det rätt så finns det för tillfället ingen samvetsfrihet i Sverige inom vården. Barnmorskor, gynekologer och läkare har inte rätt att vägra en abort. Min religion tillåter inte mig att genomföra abort men jag vill fortfarande arbeta inom vården. Min fråga är då, kan jag utbilda mig till läkare och sedan direkt efter min utbildning specialisera mig som exempelvis hjärtspecialist och slippa hålla på med abort eller ingår det i min läkarutbildning, att jag ska göra abort? Jag tänkte att jag kunde arbeta inom vården men i en annan avdelning men jag är inte säker på hur läkarutbildningen är upplagd. Ingår det att man ska göra abort på patienter (i form av praktik tänker jag)? Jag kan inte tänka mig att en specialistutbildning till hjärtspecialist skulle ha med något sånt att göra (abort) men hur är det med läkarutbildningen?

  • Ludmila fick svar från Studievägledare på GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademins kansli som lyder: "man kan klara läkarprogrammet utan att utföra aborter."
  • Ludmila jag fick idag svar från Karolinska Institutet i Sthlm: "Det är obligatoriskt att lära sig allt om abort men inte utföra det själv i grundutbildningen. Kunskap om abort är obligatoriskt liksom att vara med i handläggning av kvinnor som söker för abort och för komplikationer vid abort, samt att det förekommer frågor om abortrelaterad kunskap på tentamen. Att själv utföra abort ingår så vitt vi vet i ST-utbildningen, inte i grundutbildningen, och man kan inte bli gynekolog i Sverige om man inte kan tänka sig att utföra abort. Eftersom läkarprogrammet är en yrkesutbildning som leder till er yrkesexamen så kan det vara viktigt att fundera kring hur det är att vara verksam/arbeta som läkare och kanske vända sig till exempelvis Läkarförbundet och/eller yrkesverksamma läkare med den här frågeställningen."
  • SYV-besökare

   Möjligtvis skulle Läkarförbundet kunna bistå med ytterligare vägledning. Du hittar kontaktuppgifter på slf.se

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi på FRåGA SYV är "allmänna vägledare" som inte är experter just på läkarutbildningen och kan därför inte så här på "raka arm" svara på din fråga.
  Det är Socialstyrelsen och utbildningsansvariga på läkarutbildningar + kanske också ngt "läkarförbund" som borde kunna svara på din fråga. Vi ska ställa frågan till de sakkunniga och återkommer med de sakkunnigas svar - till dig. Hur snabbt vi får svar - är svårt att säga men idag är det lördag, så tidigast på måndag, kan jag tänka mig.

  Mitt förslag är
  Du kan söka till läkarprogrammet och Om du kommer in (blir Antagen) tar du upp den frågan med de utbildningsansvariga på läkarprogrammet; det är ganska så svårt att komma in på läkarprogrammet (inte ens om sökande har alla A betyg + max meritpoäng, kan det garanteras att få plats - för att antal sökande med max-meritvärde, som är 22,5 kan vara fler än antal utb.platser).

  Vidare tänker jag så här: att komma in på specialistläkarutbildningen med en viss inriktning kan inte garanteras; kanske blir du tvungen att "välja" en annan inriktning pga det ej finns möjlighet (t.ex ont om handledare och praktikplatser) på just den inriktningen som du egentligen vill gå.

  ang. bli Kardiolog
  Tänk dig en situation när en gravid kvinna diagnostiseras med ngt.hjärt- (sjukdom eller) tillstånd som gör att både hon och barnet har stor risk att dö om hon ej avbryter graviditeten; som kardiolog måste du göra en objektiv bedömning och ge "rätt" rekommendation - men med den värdegrund du har kan du ju inte rekommendera abort och på det sättet riskeras även kvinnans liv. Har du tänkt dig då att vägra "handskas" med gravida kvinnor? alltså om en patient är gravid, då kan du inte behandla henne?
  Eller en annan situation - om fostret uppvisar sådant hjärt-fel att det kommer garanterat inte kunna överleva efter födelsen (t.ex om hjärtat är så pass missbildat eller saknas kanske helt i fostret? - nu är jag inte läkare och vet inte om detta kan förekomma - men vi tar det bara som ett exempel)... som kardiolog blir du tillfrågad ang. barnets/fostrets chans att överleva efter födelsen och om rekommendation att ev avbryta graviditeten? Vad gör du i detta fallet?
  Allt i människokroppen och även psyket är på ngt. sätt "sammankopplat"; medicinska situationer kan uppstå som sammankopplar vilken som helst del av kroppen med ev.graviditet. Och tycker personligen att det är olämpligt att satsa på läkaryrket om man på förhand vet att man inte i 100% av fallen kan ge rekommendationer eller utföra ingrepp enl.den med.praxis som finns i det landet man utbildar sig i och i vilket man vill arbeta sedan inom vården.
  Vänligen
  ANNA

  Hej igen, vi fick idag svar från en studievägledare på läkarprogrammet på Örebro Universitet, var god läs nedan:

  "...det är ett känsligt område. Svensk sjukvård jobbar enligt svensk lag och tillämpar Icke-samvetsklausul och under den kliniska delen av utbildningen så kommer man på VFU*/praktik i kontakt med abortärenden vilket även är ett delmål i utbildningen/aktuella kursen."

  *VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

  Hej igen, nedan - svar från Umeå Universitet:

              Personen kan söka läkarprogrammet men om hen inte får godkänt på alla kurser, p g a hen inte godtar utbildningen som rör abort, då kan hen inte få examen och legitimation. 

  Hej igen, nedan finner du svar från en ansvarig för kursen Klinisk medicin V på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. I den kursen genomförs undervisning i obstetrik och gynekologi. Den ansvarige för kursen svarar så här:

                      På läkarprogrammet lärs abort ut och examineras teoretiskt och juridiskt. Det ingår i kursmålen för blivande läkare. Under den kliniska undervisningen (praktiken) kan man bli placerad på en abortmottagning t.ex. en halv dag. Där gör man inte aborter själv men man möter kvinnor som är abortsökande. Man har ingen rättighet att vägra gå på den praktiken om man är tilldelad den. Men som sagt, man behöver själv inte utföra aborter.

  • Julia Det stämmer att det inte finns samvetsfrihet inom den svenska vården, och man har som vårdpersonal inte rätt att vägra abort. För att bli läkare behöver man bli antagen samt gå hela läkarprogrammet och alla delar inom det. Detta innebär att man även kommer behöva gå igenom gynekologi etc, både teoretiskt och i praktik. Även om man efter utbildningen också väljer att specialisera sig inom något annat så finns det, som Anna skrivit, inga garantier att du inte kommer behöva handskas med aborter.
  SYV-besökare Syv SYV

  Hej, läs svar från studievägledare på Linköpings Universitet:
                   "Teoretiska kunskapsmål om abort, inkl den svenska abortlagstiftningen, olika abortmetoder etc, måste hen kunna delta i och examineras i och därigenom erkänna, eller i alla fall ha kunskap om, de rättigheter som finns för kvinnor i detta avseende  i Sverige. Däremot har vi inga färdighetsmål kopplat till abort och man måste inte delta i abortverksamhet.
  När det gäller AT finns ingen obligatorisk tjänstgöring vid kvinnokliniker och man behöver då inte exponeras för detta.
  Om man vill bli specialist i ob/gyn måste man ha både teoretiska och praktiska färdigheter i abortvård och det går inte att bli gynekolog om man inte uppfyller dessa mål, dvs också kan utföra abort. Andra specialiteter är inga problem."

  Och här nere kan du läsa svar från en studie- och yrkesvägledare som jobbar på en gymnasieskolorna som erbjuder NA/naturvetenskap - en gymnasial utbildning som läses av eleverna som kan på sikt bli sökande till läkarprogrammen (bland annat):  
              "Det är en svår fråga att svara på, både etiskt och filosofiskt men jag hänvisar till ett ganska uppmärksammat fall i arbetsdomstolen gällande barnmorska som inte ville genomföra abort på grund av tro. Hon upplevde sig diskriminerad på grund av att hon nekats anställningar men förlorade i tingsrätten och i arbetsdomstolen. 
  Länk Arbetsdomstolen fastslår att regionen har rätt att kräva att barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna, inklusive arbete med aborter. 

  Så, min tolkning är att det är möjligt att utbilda sig till läkare men att man riskerar möjligheten till anställning om man inte tänker genomföra de arbetsuppgifter som ingår. 
  En viktig aspekt i att navigera i sin yrkeskarriär är också att yrket och arbetsplatsens värderingar överensstämmer med ens egna så jag hade ställt frågan tillbaka till individen – varför läkare?"

  Hej igen,
  fick nyss svar som jag hoppas kan bli till hjälp:
       "På många högskoleprogram, t.ex på Karolinska Institutet i Stockholm finns det möjlighet att ”skugga en student”, dvs följa en student under ett antal timmar för att få inblick i studier på universitet och högskola kommande utbildnings innehåll, men den möjligheten är pga rådande omständigheter inställd resten av våren 2020.
   
  En till tanke är att man kanske kan kontakta studentföreningar (studentkårer) med studenter som läser på utbildningsprogrammet? Med den här frågan kan man kanske få svar från Medicinska föreningen, en av studentkårerna på KI (Karolinska Institutet)? Studenterna har ju oftast en bra inblick i kommande yrkesverksamhet.
   
  Lycka till!
   
  Vänliga hälsningar
  SYV"

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan, nedan finns svar från en studievägledare på läkarprogrammet; var god läs hela svaret (nedanför):
        

     En viktig fråga som jag tror handlar mer om elevens framtida yrkesval än om utbildningen. 

  Tror inte eleven kommer att behöva ta ställning till abort på det sättet att man inte kan fullfölja sin utbildning: Men Läkarprogrammet är en yrkesutbildning som leder till en yrkesexamen och om eleven har tänkt sig att verka/arbeta som läkare, så är detta ett dilemma att ta på allvar.

  Som studievägledare kan det vara bra att tipsa eleven om att kontakta exempelvis Läkarförbundet  och yrkesverksamma läkare med den här frågeställningen.

  Och även om hen vet vilken arbetsform/arbetsgivare/land som hen vill verka i, kan livet förändras och man kan bli beordrad att utföra sysslor man inte vill/kan tänka sig, något vi kan se händer just nu i världen.
   

   

  Hej igen,

  Så här svarar företrädare för Läkarprogrammet i Örebro:

  ”Enligt svensk lag har man rätt till fri abort inom vissa tidsramar och längre med socialstyrelsens medgivande i vissa svåra situationer. Vi i svensk sjukvård jobbar enligt svensk lag och tillämpar ICKE samvetsklausul, dvs man kan inte av religiösa eller andra moraliska skäl som skiljer sig från detta avstå vissa delar inom kvinnosjukvården.

  Ett liknande ärende är nyligen prövat i Europadomstolen av några barnmorskor som inte ville delta i abortverksamhet och de fick ”fel”.

  Sen kan man ju som färdigutbildad välja att arbeta i en verksamhet som medför att man aldrig kommer i kontakt med dessa frågor om man tycker de är svåra. Men när/om man gör det är det svenska lag som gäller (dvs att främja kvinnans rätt till fri abort) och ens egen ev motstridiga uppfattning får icke komma emellan.

  Under utbildningen i reproduktion kommer man på VFU i kontakt med abortärenden. Det är ett självklart delmål för oss.”

   

  Frågor och svar

  • Isa 21 år

   Läsa matte 4 på engelska?

   Jag undrar om det finns någon möjlighet att läsa/komplimentera matte 4 på engelska.

   Mikael SYV: Hej, jag ser att du är över 20 år och kan därför inte antas till gymnasiet utan du hör till komvux och på komvux eller på ngn folkhögskola har vi ej lyckats hitta möjligheter att... Läs hela svaret
  • Jennie 19 år

   Kan mina kurser på folkhögskola användas som högskolepoäng?

   Jag funderar på att bli textillärare och har hittat en utbildning i kompletterande pedagogik för ämneslärare, 90 hp. För att söka kursen ska man ha läst 90 hp i ämnet man vill bli lärare i, i detta fallet textil. Jag går nu 2 år...

   Julia SYV: Hej Jennie,jag tror tyvärr inte att du i detta fallet kan använda folkhögskolestudier i stället för högskolepoäng. Jag tänker dock på ett yrke... Läs hela svaret
  • Hanna 24 år

   Fler meritpoäng?

   Jag har en godkänd gymnasieexamen sedan tidigare (yrkesprogram), och vill nu komma in på en högskoleutbildning som har rätt så höga antagningspoäng. Har läst Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2, då utbildningen kräver det...

   Julia SYV: Hej Hanna,Meritpoängen är Extrapoängen och det är endast engelska 7, moderna språk 3 och 4 samt högre kurser i matematik som ger de extrapoängen (MERIT-poängen). Max antal merit (extra) poäng som... Läs hela svaret
  • Ella 17 år

   Är det skillnad på matte 3b och 3c för naturbehörighet?

   Hej! Har precis börjat tvåan och byter från natur till sam. Det funkar enligt schemat att fortsätta läsa matte 3 eftersom jag ändå vill ha kursen och kändes bättre än att ta ett års paus, men skolan sa att jag då byter till matte 3b istället för 3c. Gör det någon skillnad om jag sedan vill ta...

   Julia SYV: Hej Ella,om du "ändå" sedan ska läsa matte 4, då kan du "gott" läsa matte 3b först. Båda kurserna (matematik 3b och 3c förbereder... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vägar efter kognitionsvetenskap?

   Hej! Under den senaste tiden har jag funderat på att läsa kognitionsvetenskap på Linköpings universitet. Det låter intressant, men inte utmanande för mig. Därför har jag funderat på civilingenjör. Vilka yrken eller vidare studier kan jag läsa efter kognitionsvetenskap? Eller ska jag satsa på...

   Julia SYV: Hej Alva!Med kandidatexamen i kognitionsvetenskap får man en bred och kvalificerad teoretisk kunskap om hur biologiska och maskinella system bearbetar och kommunicerar information. I en komplex och... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vilken ingenjörsinriktning?

   Hej! Jag funderar på att läsa till civilingenjör, men har upptäckt att det finns så många olika inriktningar? Mina intressen är människokroppen, gillade även biomedicin i skolan. Jag är också intresserad av design. Matte är ett ämne jag gillar, men fysisk 1 och 2 tyckte jag var svårare. Jag...

   Julia SYV: Hej Alva,det stämmer att det finns många olika inriktningar på civilingenjörsprogrammen. Utbud av utbildningar på de svenska lärosäten fastställs till första dagen i... Läs hela svaret
  • Josefin 32 år

   Teknikinformatör, fler titlar?

   Hej! Jag studerar till teknikinformatör via hermodhs. Vad kan en teknikinformatör arbeta mer som? Kan jag arbeta som någon slags informatör eller kommunikatör? Eller bör jag gå en annan utbildning för just det?

   Julia SYV: Hej Josefin!yrken som Teknikinformatör, Informatör och Kommunikatör är i Sverige icke-reglerade vilket betyder att arbetsgivare får fritt anställa med vilken utbildning de själva tycker... Läs hela svaret
  • Leah 20 år

   Studieintyg?????

   Hej Det är så att jag har precis börjat plugga på universitetet och nu vill jag söka jobb. Men dem begär studieintyg. Hur fixar jag det och jag har fortfarande inte fått betyg så jag vet inte hur jag gör?

   Milla SYV: Hej Leah,kontakta administratör på den institutionen där du studerar. Hen bör kunna hjälpa dig genom att skriva ut ett Intyg på att du är för närvarande studerande vid deras institution.... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Var kan jag träna på Matematik digitalt?

   Jag ska plugga kort gymnasiet på komvux och innan det måste jag lära mig matematik igen. Kan typ högstadiet. Har dyskalkyli så det är svårt för mig. Jag vill ej ha bok utan helst plugga matematik digitalt. Helst gratis! Några bra appar / hemsidor?

   Milla SYV:  Hej Linn,den hemsida vi brukar rekommendera vad gäller repetera eller lära sig nytt inom matematik är matteboken.se - det är gratis och de har också forumet för... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga