Elev x

  Hej! Om jag har förstått det rätt så finns det för tillfället ingen samvetsfrihet i Sverige inom vården. Barnmorskor, gynekologer och läkare har inte rätt att vägra en abort. Min religion tillåter inte mig att genomföra abort men jag vill fortfarande arbeta inom vården. Min fråga är då, kan jag utbilda mig till läkare och sedan direkt efter min utbildning specialisera mig som exempelvis hjärtspecialist och slippa hålla på med abort eller ingår det i min läkarutbildning, att jag ska göra abort? Jag tänkte att jag kunde arbeta inom vården men i en annan avdelning men jag är inte säker på hur läkarutbildningen är upplagd. Ingår det att man ska göra abort på patienter (i form av praktik tänker jag)? Jag kan inte tänka mig att en specialistutbildning till hjärtspecialist skulle ha med något sånt att göra (abort) men hur är det med läkarutbildningen?

  • Ludmila : fick svar från Studievägledare på GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademins kansli som lyder: "man kan klara läkarprogrammet utan att utföra aborter."
  • Ludmila : jag fick idag svar från Karolinska Institutet i Sthlm: "Det är obligatoriskt att lära sig allt om abort men inte utföra det själv i grundutbildningen. Kunskap om abort är obligatoriskt liksom att vara med i handläggning av kvinnor som söker för abort och för komplikationer vid abort, samt att det förekommer frågor om abortrelaterad kunskap på tentamen. Att själv utföra abort ingår så vitt vi vet i ST-utbildningen, inte i grundutbildningen, och man kan inte bli gynekolog i Sverige om man inte kan tänka sig att utföra abort. Eftersom läkarprogrammet är en yrkesutbildning som leder till er yrkesexamen så kan det vara viktigt att fundera kring hur det är att vara verksam/arbeta som läkare och kanske vända sig till exempelvis Läkarförbundet och/eller yrkesverksamma läkare med den här frågeställningen."
  • SYV-besökare :

   Möjligtvis skulle Läkarförbundet kunna bistå med ytterligare vägledning. Du hittar kontaktuppgifter på slf.se

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi på FRåGA SYV är "allmänna vägledare" som inte är experter just på läkarutbildningen och kan därför inte så här på "raka arm" svara på din fråga.
  Det är Socialstyrelsen och utbildningsansvariga på läkarutbildningar + kanske också ngt "läkarförbund" som borde kunna svara på din fråga. Vi ska ställa frågan till de sakkunniga och återkommer med de sakkunnigas svar - till dig. Hur snabbt vi får svar - är svårt att säga men idag är det lördag, så tidigast på måndag, kan jag tänka mig.

  Mitt förslag är
  Du kan söka till läkarprogrammet och Om du kommer in (blir Antagen) tar du upp den frågan med de utbildningsansvariga på läkarprogrammet; det är ganska så svårt att komma in på läkarprogrammet (inte ens om sökande har alla A betyg + max meritpoäng, kan det garanteras att få plats - för att antal sökande med max-meritvärde, som är 22,5 kan vara fler än antal utb.platser).

  Vidare tänker jag så här: att komma in på specialistläkarutbildningen med en viss inriktning kan inte garanteras; kanske blir du tvungen att "välja" en annan inriktning pga det ej finns möjlighet (t.ex ont om handledare och praktikplatser) på just den inriktningen som du egentligen vill gå.

  ang. bli Kardiolog
  Tänk dig en situation när en gravid kvinna diagnostiseras med ngt.hjärt- (sjukdom eller) tillstånd som gör att både hon och barnet har stor risk att dö om hon ej avbryter graviditeten; som kardiolog måste du göra en objektiv bedömning och ge "rätt" rekommendation - men med den värdegrund du har kan du ju inte rekommendera abort och på det sättet riskeras även kvinnans liv. Har du tänkt dig då att vägra "handskas" med gravida kvinnor? alltså om en patient är gravid, då kan du inte behandla henne?
  Eller en annan situation - om fostret uppvisar sådant hjärt-fel att det kommer garanterat inte kunna överleva efter födelsen (t.ex om hjärtat är så pass missbildat eller saknas kanske helt i fostret? - nu är jag inte läkare och vet inte om detta kan förekomma - men vi tar det bara som ett exempel)... som kardiolog blir du tillfrågad ang. barnets/fostrets chans att överleva efter födelsen och om rekommendation att ev avbryta graviditeten? Vad gör du i detta fallet?
  Allt i människokroppen och även psyket är på ngt. sätt "sammankopplat"; medicinska situationer kan uppstå som sammankopplar vilken som helst del av kroppen med ev.graviditet. Och tycker personligen att det är olämpligt att satsa på läkaryrket om man på förhand vet att man inte i 100% av fallen kan ge rekommendationer eller utföra ingrepp enl.den med.praxis som finns i det landet man utbildar sig i och i vilket man vill arbeta sedan inom vården.
  Vänligen
  ANNA

  Hej igen, vi fick idag svar från en studievägledare på läkarprogrammet på Örebro Universitet, var god läs nedan:

  "...det är ett känsligt område. Svensk sjukvård jobbar enligt svensk lag och tillämpar Icke-samvetsklausul och under den kliniska delen av utbildningen så kommer man på VFU*/praktik i kontakt med abortärenden vilket även är ett delmål i utbildningen/aktuella kursen."

  *VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

  Hej igen, nedan - svar från Umeå Universitet:

              Personen kan söka läkarprogrammet men om hen inte får godkänt på alla kurser, p g a hen inte godtar utbildningen som rör abort, då kan hen inte få examen och legitimation. 

  Hej igen, nedan finner du svar från en ansvarig för kursen Klinisk medicin V på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. I den kursen genomförs undervisning i obstetrik och gynekologi. Den ansvarige för kursen svarar så här:

                      På läkarprogrammet lärs abort ut och examineras teoretiskt och juridiskt. Det ingår i kursmålen för blivande läkare. Under den kliniska undervisningen (praktiken) kan man bli placerad på en abortmottagning t.ex. en halv dag. Där gör man inte aborter själv men man möter kvinnor som är abortsökande. Man har ingen rättighet att vägra gå på den praktiken om man är tilldelad den. Men som sagt, man behöver själv inte utföra aborter.

  • Julia : Det stämmer att det inte finns samvetsfrihet inom den svenska vården, och man har som vårdpersonal inte rätt att vägra abort. För att bli läkare behöver man bli antagen samt gå hela läkarprogrammet och alla delar inom det. Detta innebär att man även kommer behöva gå igenom gynekologi etc, både teoretiskt och i praktik. Även om man efter utbildningen också väljer att specialisera sig inom något annat så finns det, som Anna skrivit, inga garantier att du inte kommer behöva handskas med aborter.
  SYV-besökare SYV

  Hej, läs svar från studievägledare på Linköpings Universitet:
                   "Teoretiska kunskapsmål om abort, inkl den svenska abortlagstiftningen, olika abortmetoder etc, måste hen kunna delta i och examineras i och därigenom erkänna, eller i alla fall ha kunskap om, de rättigheter som finns för kvinnor i detta avseende  i Sverige. Däremot har vi inga färdighetsmål kopplat till abort och man måste inte delta i abortverksamhet.
  När det gäller AT finns ingen obligatorisk tjänstgöring vid kvinnokliniker och man behöver då inte exponeras för detta.
  Om man vill bli specialist i ob/gyn måste man ha både teoretiska och praktiska färdigheter i abortvård och det går inte att bli gynekolog om man inte uppfyller dessa mål, dvs också kan utföra abort. Andra specialiteter är inga problem."

  Och här nere kan du läsa svar från en studie- och yrkesvägledare som jobbar på en gymnasieskolorna som erbjuder NA/naturvetenskap - en gymnasial utbildning som läses av eleverna som kan på sikt bli sökande till läkarprogrammen (bland annat):  
              "Det är en svår fråga att svara på, både etiskt och filosofiskt men jag hänvisar till ett ganska uppmärksammat fall i arbetsdomstolen gällande barnmorska som inte ville genomföra abort på grund av tro. Hon upplevde sig diskriminerad på grund av att hon nekats anställningar men förlorade i tingsrätten och i arbetsdomstolen. 
  Länk Arbetsdomstolen fastslår att regionen har rätt att kräva att barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna, inklusive arbete med aborter. 

  Så, min tolkning är att det är möjligt att utbilda sig till läkare men att man riskerar möjligheten till anställning om man inte tänker genomföra de arbetsuppgifter som ingår. 
  En viktig aspekt i att navigera i sin yrkeskarriär är också att yrket och arbetsplatsens värderingar överensstämmer med ens egna så jag hade ställt frågan tillbaka till individen – varför läkare?"

  Hej igen,
  fick nyss svar som jag hoppas kan bli till hjälp:
       "På många högskoleprogram, t.ex på Karolinska Institutet i Stockholm finns det möjlighet att ”skugga en student”, dvs följa en student under ett antal timmar för att få inblick i studier på universitet och högskola kommande utbildnings innehåll, men den möjligheten är pga rådande omständigheter inställd resten av våren 2020.
   
  En till tanke är att man kanske kan kontakta studentföreningar (studentkårer) med studenter som läser på utbildningsprogrammet? Med den här frågan kan man kanske få svar från Medicinska föreningen, en av studentkårerna på KI (Karolinska Institutet)? Studenterna har ju oftast en bra inblick i kommande yrkesverksamhet.
   
  Lycka till!
   
  Vänliga hälsningar
  SYV"

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan, nedan finns svar från en studievägledare på läkarprogrammet; var god läs hela svaret (nedanför):
        

     En viktig fråga som jag tror handlar mer om elevens framtida yrkesval än om utbildningen. 

  Tror inte eleven kommer att behöva ta ställning till abort på det sättet att man inte kan fullfölja sin utbildning: Men Läkarprogrammet är en yrkesutbildning som leder till en yrkesexamen och om eleven har tänkt sig att verka/arbeta som läkare, så är detta ett dilemma att ta på allvar.

  Som studievägledare kan det vara bra att tipsa eleven om att kontakta exempelvis Läkarförbundet  och yrkesverksamma läkare med den här frågeställningen.

  Och även om hen vet vilken arbetsform/arbetsgivare/land som hen vill verka i, kan livet förändras och man kan bli beordrad att utföra sysslor man inte vill/kan tänka sig, något vi kan se händer just nu i världen.
   

   

  Hej igen,

  Så här svarar företrädare för Läkarprogrammet i Örebro:

  ”Enligt svensk lag har man rätt till fri abort inom vissa tidsramar och längre med socialstyrelsens medgivande i vissa svåra situationer. Vi i svensk sjukvård jobbar enligt svensk lag och tillämpar ICKE samvetsklausul, dvs man kan inte av religiösa eller andra moraliska skäl som skiljer sig från detta avstå vissa delar inom kvinnosjukvården.

  Ett liknande ärende är nyligen prövat i Europadomstolen av några barnmorskor som inte ville delta i abortverksamhet och de fick ”fel”.

  Sen kan man ju som färdigutbildad välja att arbeta i en verksamhet som medför att man aldrig kommer i kontakt med dessa frågor om man tycker de är svåra. Men när/om man gör det är det svenska lag som gäller (dvs att främja kvinnans rätt till fri abort) och ens egen ev motstridiga uppfattning får icke komma emellan.

  Under utbildningen i reproduktion kommer man på VFU i kontakt med abortärenden. Det är ett självklart delmål för oss.”

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga