1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Tim,
  yrket du undrar över är i Sverige ett av de många så kallade "icke-reglerade" yrken, vilket betyder att diverse olika utbildningar kan leda till det jobbet och att arbetsuppgifterna kan variera rätt mycket mellan olika arbetsplatser.
  Men så här kan man på ett ungefär sammanfatta (så brukar arbetsuppgifterna se ut för många av de som tagit examen från yrkeshögskola, där de utbildade sig till lönekonsulter):
  En lönekonsult ansvarar för att löner betalas ut i rätt tid och på rätt sätt. Rollen innebär att vara organisationens interna support för såväl medarbetare som organisations- eller företagsledning. Efter en yrkeshögskoleutbildning till lönekonsult kan man jobba både internt hos en arbetsgivare och externt: hos ett företag som specialiserar sig på att hantera andra organisationers löne- och personalfrågor.
  För övrigt gäller, förutom yh-utbildningen som just heter LÖNEKONSULT, så finns det andra (liknande) yh-utbildningar, t.ex:
  Pahlmans-handelsinstitut/kvalificerad-loenekonsult
  nbi-handelsakademin/redovisningsekonom-med-loneadministration
  utbildning/yrkeshogskolan-i-molnlycke/lonespecialist
  payroll-controller-affars-uddevalla

  • Daniel : Man kan på olika arbetsplaser ha andra "yrkestitlar" fast mycket liknande eller identiska arbetsuppgifter; man kan t.ex kallas för löneansvarig eller payroll-controller eller personal-och löneadministratör eller för lönespecialist.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga