1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hejsan!
  Det finns många olika yrken som på olika sätt arbetar med funktionshindrade barn, t.ex.
  elevassistent http://www.framtid.se/yrke/elevassistent
  personlig assistent http://www.framtid.se/yrke/personlig-assistent
  barnskötare http://www.framtid.se/yrke/barnskotare
  specialpedagog http://www.framtid.se/yrke/specialpedagog
  psykolog http://www.framtid.se/yrke/psykolog
  audionom http://www.framtid.se/yrke/audionom
  optiker http://www.framtid.se/yrke/optiker
  barnsjuksköterska http://www.framtid.se/yrke/barnsjukskoterska
  tolk http://www.framtid.se/yrke/tolk - t.ex om man utbildar sig till Teckenspråkstolk

  Inom Yrkeshögskola kan utbildningar finnas till
  Stödpedagog http://www.yhguiden.se/utbildning/consensum-yrkeshogskola/stoedpedagog-inom-lss-verksamhet
  http://www.yhguiden.se/utbildning/consensum-yrkeshogskola/stoedpedagog-inom-lss-verksamhet-2
  och till
  Behandlingspedagog http://www.yhguiden.se/utbildning/tuc-yrkeshogskola/behandlingspedagog

  Undersköterska http://www.framtid.se/yrke/underskoterska
  kan också arbeta med funktionshindrade barn och det finns olika påbyggnadsutbildningar för undersköterskor, t.ex. http://www.yhguiden.se/utbildning/ostsvenska-yrkeshogskolan/specialistunderskoeterska-anestesi-och-operationssjukvard

  Intressant för dig info kan finnas på http://www.fragasyv.se/info/behandlingspedagog-socialpedagog

  Det är, alltså, väldigt många olika yrkeskategorier som kan arbeta med funktionshindrade barn. Det finns också många olika sortens funktionsnedsättningar - man kan behöva lära sig teckenspråk om man vill arbeta med döva barn eller med barn med grav hörselnedsättning. Det finns också barn som har flera olika funktionsnedsättningar samtidigt, läs mer på http://www.fub.se/utvecklingsstorning/flerfunktionsnedsattning

  Frågan är om du vill ägna dig åt medicinsk behandling av barn med funktionsnedsättningar eller arbeta med pedagogisk verksamhet - på dagis (förskola) eller skola.

  Om du är mer intresserad av den "medicinska" delen - rekommenderar jag att du tittar lite närmare på VOhttp://www.gymnasieguiden.se/program/VO
  och i fall du är mer intresserad av den pedagogiska delen - på BF http://www.gymnasieguiden.se/program/BF/pedagogiskt-arbete

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig!
  Återkom gärna om du har fler frågor.
  Bästa hälsningar
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga