1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Dina, det finns tusentals utbildningar på de svenska lärosätena. utbildningsutbud för start höstterminen 2021 kommer fastställas till mitten på mars 2021. Lärosätenas gemensam webbplats heter Studera.nu

  Det finns många program men ännu fler Kurser, som inte kräver med i behörighet än det du uppger i din fråga att du har. Men sedan konkurrerar alla behöriga sökande med sina meritvärden och/eller med resultatet från högskoleprovet. Att man är behörig betyder att man får lov att delta i konkurrensen om utbildningsplats. Sedan gäller det också att vinna i konkurrensen. Det är långt ifrån så att alla behöriga kommer in.

  Eftergymnasiala utbildningar finns även på andra ställen är lärosätena (högskolorna och universiteten), t.ex på yrkeshögskolorna, se utbud på www.yhguiden.se

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga