Alexander

  Hej! Jag funderar på att söka psykolog- eller läkarprogrammet nu till hösten. Anledningen till att jag tvekar på psykologlinjen är att jag är oroad att jag inte har den sociala energin och kanske kompetensen att vara en bra psykolog. Hur stor del av arbetstiden som psykolog består av samtalstid med patienter och vilka andra saker kan man jobba som efter att man har gått psykologprogrammet?

  • :

   Hej Alexander!

   Här finns lite mer ingående information om yrket som psykolog: https://www.framtid.se/yrke/psykolog.

   När det kommer till själva fördelningen av arbetstimmar skulle jag säga att 40-50% av arbetstiden går åt samtal och möten med patienter. Resterande går oftast åt journalföring, möten med kollegor och utbildning/fortbildning. Denna fördelning varierar något mellan arbetsplatser. Du har ungefär samma typ av fördelning när det kommer till läkaryrket om man ska generalisera det. I båda yrkena är det bra att ha en god social kompetens, eftersom man får ofta träffa människor i känsliga och sårbara situationer. Förslagsvis kan man söka jobb som personlig assistent/vårdbiträde för att få en inblick i omsorgsarbete, eller något annat arbete som innebär mycket kontakt med människor. Inom ramen för båda utbildningarna förekommer en hel del praktik vilket gör att man som student får inblick i yrket.

   Det som kan vara värt att tänka på är att CSN endast ges för 6 år, och båda utbildningarna du nämner är minst 5 år, det är alltså bra att försöka bli så säker som möjligt innan man går in i något sådant. Psykologprogrammet i sig är ju en yrkesexamen på högskolenivå som syftar till att leda till psykologlegitimation, och att man sedan praktiserar som psykolog. Det finns också exempel på de som gått psykologprogram och sedan får jobb inom HR, personalavdelningar, forskning och universitet, och konsulttjänster inom management. Sedan kanske du redan vet att både läkarprogrammen och psykologprogrammen har höga antagningspoäng, och därav kan det vara bra att söka till så många utbildningar som möjligt.

   Med vänlig hälsning,
   Brendan (ej SYV)

  • Julia :

   Läkarprogrammet lär bli 6-årigt redan för dem som börjar hösten 2021, se ki.se/sexarigt-lakarprogram

  • : Tack så mycket Brendan! Det var ett väldigt givande svar. Jag har också haft problem med min mentala hälsa när jag varit yngre och har väl delvis det fortfarande, vet du om det ses som ett hinder för att jobba som psykolog?
  • :

   Vad bra att det kom till användning. För att få legitimation att arbeta som psykolog krävs det att du genomför psykologutbildning, PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) och får godkänt. Socialstyrelsen tittar även på belastningsregistret innan de legitimerar någon. Det finns fall där personer inte klarar av sin PTP eller psykologutbildning eftersom de brustit i sin yrkesutövning. Då får man ingen legitimation.

   Om det är så att du själv känner att din mentala hälsa kan komma i vägen för att arbeta som/utbilda dig till psykolog så kan det vara fördelaktigt att kontakta någon vårdgivare (om du redan har kontakt med någon) och prata med de om detta. Värt att nämna är att Socialstyrelsen inte har tillgång till dina journaler. Alltså kommer inte det faktum att du har psykisk ohälsa automatiskt resultera i att du inte blir legitimerad. Det är om du uppvisar brister på praktik- eller arbetsplatser på sådant sätt att du riskerar sätta dig själv eller andra i fara, eller inte klarar de teoretiska kursmål som finns för utbildningen, som det kan bli problem för dig att jobba inom området. I övrigt ser jag inga problem.

   Med vänlig hälsning,
   Brendan (ej SYV)

  • :

   Länkar med mer info:
   https://www.psykologforbundet.se/globalassets/utbildning/riktlinjer-vid-risk-for-underkannande-av-ptp-tjanstgoring.pdf

   https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utbildad-i-sverige/psykolog-utbildad-i-sverige/

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Alexander!
  med högre utbildning, t.ex examen från läkar- eller psykologprogrammet kan man försöka satsa på att bli forskare och/eller högskolelärare. Man kan också titta på möjlighet att bli journalist med specialisering inom "ditt" kunskapsområde eller läroboksförfattare. Alltså, det är inte helt nödvändigt att just träffa patienter, utan det borde gå att hitta andra arbetsplatser och arbetsuppgifter där man t o m helt saknar kontakt med patienter.

  • : Tack Julia! Det var ny och värdefull information för mitt studieval
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga