Olivia00

  Jag läste ekonomiprogrammet 2016-2019 på Europaskolan Strängnäs. Läste då bla matte 3b, naturkunskap 2, spanska 3+4, samt engelska 7. Har 18 A i 100 p kurser, 2 A i 50 p kurser och 5 B i 100 p kurser, exkl gymnasiearbete. Får mitt meritvärde till 21,98 (varav 2,5 i meritpoäng). 2020-2023 läste jag dietistprogrammet och tog dietistexamen nu i januari. Jag går nu i tankarna att utbilda mig till läkare. För detta behöver jag ha läst biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matte 4 för att vara behörig. Med tanke på att jag sannolikt kommer in på läkarprogrammet med det meritvärde jag har idag, så funderar jag på att läsa till de kurser jag saknar i behörighet på högskola istället för Komvux för att inte riskera att sänka min merit. För visst påverkas inte min merit om jag läser till dessa kurser på högskola? Så vilka kurser måste jag ha läst innan, för att ha behörighet att läsa biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matte 4 på högskola? Måste jag läsa biologi 1, fysik 1a, kemi 1 och/eller matematik 3b först eller kan tex min naturkunskap 2, matte 3b eller dietistutbildning ge behörighet till någon av dessa kurser på högskola? Om jag läser till biologi 1, fysik 1a och kemi 1 på Komvux först, kommer betygen i dessa kurser påverka min merit till läkarprogrammet om jag sen läser övriga kurser på högskola?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  jag vill ta upp frågan om studiemedel, trots att du inte frågar om det. Det är givetvis helt upp till dig hur du ordnar din ekonomi under studietiden, men jag undrar om du vet om att max tid med studiemedel på eftergymnasial nivå - i Sverige - är 6 läsår. Och CSN förlänger inte den tiden, oavsett vilken situation man befinner sig i (så man kan tyvärr hoppa av en lång universitetsutbildning under sin sista termin på grund av att man ej klarar sin ekonomi...). Om du tog studiemedel för dietistprogrammet i 3 år, då har du max 3 år kvar att ta av "högskole-potten" av studiemedel. Och läkarprogrammet är på 6 år... så frågan är hur du ska ha råd att studera i 6 år på läkarprogrammet? Du behöver inte svara på den frågan här i forumet, men jag vill bara påminna om den aspekten av studie- och yrkesval (för att min erfarenhet är att de studerande inte alltid vet eller tänker på att tiden med studiemedel är begränsad...). 
  Med det sagt, så går vi vidare till frågan om hur du blir behörig till läkarprogrammet. Du skriver om att "läsa kurserna på högskolenivå" men var och hur, undrar jag? Det ges inte fristående gymnasiekurser på högskolenivå. Det som kan finnas är basåren och basterminerna. Var och om de kommer att erbjudas vet man inte på förhand, för att det är frivilligt för universiteten att erbjuda de så kallade för-utbildningar. 
  Jag skulle rekommendera att du tittar på naturvetenskapliga basår på Folkhögskolorna. Omdöme från en folkhögskola kommer inte påverka ditt meritvärde från gymnasiet. Det räcker att du har omdöme om att du har särskild behörighet i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4 (hur högt omdöme du kommer att få kommer inte spela roll). 
  Läkarprogrammet kräver - för särskild behörighet - fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4 och om du har eller inte har betygen i de lägre kurserna kommer inte spela någon roll. 
  Du skriver bl.a: "Om jag läser till biologi 1, fysik 1a och kemi 1 på Komvux först, kommer betygen i dessa kurser påverka min merit till läkarprogrammet om jag sen läser övriga kurser på högskola?" Svar: om kurserna Biologi1, fysik1a och kemi1 ej finns i ditt examensbevis från gymnasiet, kommer de betygen räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetygen endast om just de kurserna krävs för särskild behörighet (t.ex om du skulle söka till civilingenjörsprogrammet där kemi1 krävs för särskild behörighet men läkarprogrammet kräver kemi 2). Du kan läsa Biologi1, fysik1a och kemi1 på komvux och se sen om du hittar naturvetenskaplig bastermin att söka till - till våren 2024. Utbud kommer fastställas till 15 sept 2023 och då kommer vi att se vilka universitetsutbildningar som blir sökbara till VT24. Jag hittade Teknisk-naturvetenskaplig bastermin på Uppsala universitet där det står att antagning till VT-24 kommer att göras; se information på uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=Bastermin men du måste få svar från antagningsgruppen på det lärosäte där du vill söka läkarprogrammet om de kommer acceptera dina betyg från basterminen (detta för att kurserna inom basår och basterminer på universiteten behöver inte helt motsvara gymnasiala kurser och kan avvika från gymnasiala kurser (i alla fall delvis) - varje lärosäte bestämmer självt hur mycket deras kurser inom körutbildningar ska likna "vanliga" gymnasiala kurser).
  Bl.a därför kan jag rekommendera att du överväger söka till folkhögskolornas naturvetenskapliga basår där kurserna är "vanliga gymnasiala kurser" och med godkänt studieomdöme blir du garanterat behörig till läkarprogrammet, och omdöme kommer inte påverka ditt meritvärde från gymnasiet.
  Du kan söka till komvux, till universiteten och till folkhögskolorna samtidigt; det är olika skolformer och antagningar påverkar inte varandra. Du kan få plats på flera olika utbildningar samtidigt och kan i så fall välja vilken eller vilka plats/er du tackar Ja till. Det är annars inte förbjudet att läsa på komvux och på en folkhögskola och/eller på universitetet - på en och samma gång.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga