1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sigge,
  det finns ett antal krav man måste uppfylla för att kunna ta ut examensbevis på gymnasiet. Läs gärna info på gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Eftersom jag inte känner till din situation, förutom det lilla som du skriver i din fråga - kan jag inte ge exakt svar på vad just du ska göra, förutom att försöka få så höga betyg i alla kurser du läser, för att få ut examensbevis. Du skriver att du läser sista året på "ekonomi" men är det inriktning Juridik du läser? Eller inriktning "ekonomi" på EK? Det är stor skillnad vad gäller ta ut examensbevis för att det är olika inriktningskurser på de 2 olika inriktningar på EK.
  Vilka som är inriktningskurserna på Ekonomiprogrammet på gymnasiet kan man se i Programplanen för EK här>>
  Betyg i samtliga kurser inom en av inriktningarna måste finnas i examensbeviset (förutom de fall när rektor fattade beslut om Individuellt anpassat program). Så, det är stor skillnad om det finns, för dig, beslut om individ.anpassat program eller inte. Om inte, då måste alla kurser inom en av inriktnignarna vara betygsatta. Om ja, då framgår det i beslutet vilka kurser som ska ingå i ditt exam.bevis.

  • : Hej! Nej det är ekonomi ekonomi jag läser.
  • Anna : I EK/ekonomi ingår även matte 3b som Obligatorisk kurs och utan betyg (även F är ett betyg) i den kursen går det inte att ta ut examensbevis. Jag tror därför att du kommer få ut Studiebevis i stället. Men om det finns rektors beslut om individuellt anpassat program, då ska du i det beslutet se vilka kurser som du bör ha i exam.beviset, och då kanske du kan få ut exam.bevis.
  • Anna : Det går att få ut examensbevis från EK-ekonomi med F i både matte2b och 3b, om du har godkända betyg i andra kurser. Dock kan det bli till stor nackdel för dig, då kurserna blir låsta i exam.beviset och du blir sedan tvungen få högre betyg i de kurserna för att få upp ditt meritvärde.
  • Mia :

   Hej, du behöver inte ha godkänt i Matte 3 för att få examen! Det som krävs är följande: Godkänt betyg (minst E alltså) i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matte 1 samt Gymnasiearbete. Förutom det krävs att du totalt har godkänt i minst 2.250 poäng av dina kurser.

  • Anna : Det är skillnad på kraven för examensbevis från gymnasiet och från komvux. I exam.bevis från gymnasiet måste alla de obligatoriska kurserna ingå, vissa kan inte med F, men det går inte få ut exam.bevis från EK-inriktning Ekonomi utan "betyg" (även F är ju ett Betyg) i Matematik 3b. Eftersom personen uppger i sin fråga att hen ej läser matte 3b, då kan inte hen få ett betyg i den kursen. På så sätt kommer han ej kunna få ut examensbevis.
  • Mia :

   Anna: Jag förstår, jag missade infon om att eleven inte läser Matte 3, sorry.

   Sigge: Gör en prövning i Matte 3 och även om du får F så kan du få ut examen (om du har F i Matte 2 och 3)

  • Anna :

   Det kan bli till stor nackdel för eleven att ta ut examensbevis med flera F i. Då behöver hen sedan höja betygen i de kurserna vilka hen uppenbarligen har svårt för. det kan bli fördelaktigt för eleven att gå ut gymnasiet med studiebevis och på komvux göra en ny planering, t.ex mot examen från ES/media eller HU/kultur - där endast matte 1 krävs, och hen kan då helt utesluta matte 2 och 3. Värdet i att "ha examensbevis" bara för att ha Examensbevis kanske inte alltid är så högt. :( - vad gör man med examensbeviset som har så lågt meritvärde att man inte kommer in på någon högskoleutbildning? Och in på en yrkeshögskoleutbildning kan man komma in även med ett Studiebevis. yrkeshögskola är generös med behörighetsbedömning och även kan göra undantag och ta in de som är obehöriga (enligt alla mått mätt). Utbud av yrkeshögskoleutbildningar finns på www.yhguiden.se :)

  • : Tackar och bockar för alla svar! Så om jag förstår det rätt nu, så kommer min i-vals kurs, som vi leker med tanken med att jag får F i, inte betyda att jag inte kommer att gå ut gymnasiet?
  • Anna :

   Vad menar du med att "gå ut gymnasiet"? Man kan mena olika saker: är det Examensbvis respektive Studiebevis som är frågan? Är det delta i student-festen som är frågan? :) Läs gärna reportage/studenten

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga