1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej N!
  Det går inte ge ett generellt svar på din fråga. Svar på din fråga beror bl.a på vilket program eleven läser.
  Inom Individuellt val får man ha vilka gymnasiala kurser som helst, bl.a kurser inom ämnet Modersmål. Och detta gäller alla de nationella (svenska) gymnasieprogrammen.
  Vad gäller programfördjupningar så finns det listor på vilka kurser som får läsas som programfördjupande (separat för varje nationellt program).
  Vidare gäller också att inom vissa program ingår Moderna språk som obligatoriska kurser men man får ersätta de kurserna med kurserna från ämnet Modersmål (då läser man i så fall en eller 2 kurser inom ämnet modersmål som kurs(er) inom Programgemensamt, alltså inte som programfördjupning och inte som Individuellt val.
  Sedan kan man också - om rektor fattar beslut om det - ha kurser i modersmål som U-kurser, utökat program, vilket är ännu en annan kategori, som du ej har nämnt i din fråga.
  Om du uppger vilket program din fråga gäller kan jag ge ett bättre svar.
  Prata annars med SYV på din skola som borde vara välinsatt i reglerna och kan titta på din individuella situationen och ge svar om vad som gäller i just ditt fall.
  Och ibland kan man läsa "sitt modersmål som modernt språk". Exempel: en elev har polska som modersmål och läser Polska 3 och 4 på gymnasiet. De kurserna hör till ämnet Moderna språk, alltså Moderna språk (polska) 3 och 4 (finns i sju "steg" Moderna språk 1 - 7, i alla fall teoretiskt sett). Eleven kanske anser att hen läser sitt modersmål för hen har ju polska som sitt modersmål, men det är skillnad i kursinnehåll i kurserna i Moderna språk och Modersmål (det är två olika ämnen, även om det handlar om samma språk - i detta exemplet Polska språket).
  Inom ämnet Modersmål på de svenska gymnasieskolorna finns det tre kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål  – aktiv tvåspråkighet.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga