Zaina

  Hej! Jag går i 8an och min sva lärare har nyss bytt mig från sva till svenska eftersom jag hade nått ett C i sva. Hon tyckte tydligen att jag var ”tillräckligt duktig” för att stanna kvar i sva. Själv ville jag inte byta till svenska och bedde henne att inte byta mig, men hon lyssnade inte. Hon säger att jag ska byta och får inte stanna kvar. Jag har läst att det är fritt att byta från Svenska till sva om svenska inte är första modersmålet. Jag tycker det är lite svårare att få högre betyg i svenska än i sva. Jag ville så gärna nå ett B eller A i sva utan att behöva bli tvungen att byta. Jag tycker att jag lär mig bättre i sva än i svenska. Jag tänkte fråga min rektor om jag kan få byta men jag är lite osäker om hon kommer att säga ja eller nej. Den läraren som jag har i svenska nu, har jag i alla SO ämnen och jag tycker att hon är lite jobbig. Jag vill gärna gå tillbaka till sva men vad ska jag göra?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Zaina!
  frågan om svenska är elevens modersmål eller inte är ibland svår att klargöra. Det finns många "gränsfall" när eleven kanske är precis "mitt emellan" och kan lika gärna läsa svenska eller SAS, svenska som andraspråk. Skolorna går ofta på lärarens bedömning. Skolverket säger att eleven får bestämma om hen ska läsa svenska eller SAS. Jag tycker du bör be dina vårdnadshavare att kontakta rektorn på skolan. Du och dina vårdnadshavare får gärna kontakta skolverkets upplysningstjänst; tel.nummer 08-527 332 00. 
  Jag vill att du tänker på följande: att ha högre betyg i svenska eller SAS är jättebra men det är ännu mycket viktigare att få så goda kunskaper i språket som är undervisningsspråk, som möjligt. Om du lär dig mer: fler svåra svenska ord, bättre förståelse, snabbare läsning av texter med mera, då underlättar du för dig själv i alla andra ämnen (detta för att andra ämnen lär du dig på svenska, med hjälp av svenska språket). Det kan mycket väl vara så att du vinner i längden på att gå på lektionerna i svenska och inte i SAS. Du kan lära dig mer inom det språket om du läser tillsammans med eleverna som har det språket som modersmål. 
  Tänk på följande: du kanske kan får A i betyg i SAS respektive få endast E i svenska (vi tittar på extremt fall) men om du läser svenska i stället för SAS så kanske du höjer dina betyg ett snäpp i flera andra ämnen på grund av bättre förståelse av texterna i läroböckerna, och i så fall så vinner du både genom att ha högre betygspoäng (som är en siffra med vilken du konkurrerar om gymnasieplats) och även på mycket lång sikt (med tanke på gymnasiestudier och livet efter gymnasiet).
  Jag kan inte ge dig svar om du bör gå svenska eller SAS. Jag är benägen att tro att läraren gör en korrekt bedömning om vad som är fördelaktigare för dig, men be gärna dina vårdnadshavare att både höra med skolverket och med rektorn på din skola.
  Lycka till med dina studier!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga