1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Maja,
  bra om du kan uppge vilket Program du tänker på; t.ex Vård- & omsorgsprogrammet har inga inriktningar och på Estetiska programmet samt på Hantverksprogrammet är Olika Inriktningar nästan som Olika program,
  men på t.ex Samhällsvet.programmet är det liten skillnad mellan inriktningar.
  ***
  Programfördjupningar är ett antal kurser som eleverna väljer (eller gymnasieskolorna väljer "åt elever" t.ex genom "Profiler" eller "Varianter" - då eleven väljer hela "kurspaketet" men på vissa skolor är det endast ett sådan "kurspaket" som erbjuds... då kan det på så sätt ej finnas några valbara kurser) - det finns listor på vilka kurser som får läsas som programfördjupande på olika nationella gymnasieprogram, men sedan skapar skolorna egna listor som är kortare: där kurser som just den skola kan erbjuda finns. På de flesta program väljer man programfördjupningskurserna inför år2 och 3.
  Om du uppger - vilka program du är intresserad av, kan jag skicka länkar där du kan se Programplaner för just de programmen (och där ser du både vilka Inriktningskurserna är och vilka kurser som får läsas som programfördjupande på just det programmet).

  Om du går på ett gymnasieprogram där man väljer inriktning inför årskurs 2 och din skola erbjuder flera inriktningar, kan du välja inriktning under år1; behöver alltså inte tänka så mycket på det innan du börjar på gymnasiet.

  Länktips:
  yrken-efter-sa-alla-inriktningar
  yrken-na-natur-och-samhalle
  yrken-efter-es-inriktning-estetik-och-media
  Programplan för SA
  Programplan för ES
  Programplan för HV

  Ekonomiprogrammet har 2 inriktningar: "ekonomi" och "juridik". Inriktn.kurserna & vilka kurser man får läsa inom programfördjupning ser man i Programplanen för EK

  Matematik 3 som är en obligatorisk kurs på inr.ekonomi krävs för behörighet till Ekonomiprogram på högskolenivå och till Fastighetsmäklarprogrammet.

  • : Jag funderar på samhäll eller ekonomi
  • Anna : På samhällsprogrammet inkluderar inriktningar de kurserna som ej krävs för behörighet till vidare studier (med få Undantag: på inriktningen "samhälle" - läser man Samhällskunskap 2, som krävs om man vill läsa vidare mot "lärare i samhällskunskap"). På Ekonomiprogrammet är den största skillnaden att på EK/ekonomi läser man matte 3; och på EK/juridik är matte 3 en valbar kurs (ibland kan man t o m ej välja den pga t.ex lärarbrist).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga