Markus 18 år
  Jag går naturvetenskaplig linje. Antag att jag i stället för två kurser i "individuellt val" går tre kurser och därmed får totalt 2600 poäng. Finns det då möjlighet att räkna bort den kurs (av de individuella valen) som jag har lägst betyg i för att få så högt totalt meritvärde som möjligt? Jag undrar också om man genom en extrakurs i något ämne (så att man uppfyller kravet på 2500 poäng) på något sätt kan slippa räkna in betyget i Idrott och hälsa i det totala meritvärdet?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  På gymnasiet är idrott och hälsa 1 en obligatorisk kurs och betyg i den måste räknas in i jämförelsetal.

  Inom individ.val är det 200 poäng och för att läsa en extrakurs krävs rektors beslut om att just du får läsa en U-kurs (utökat program). Det bör på förhand skrivas in i din studieplan om du fick beviljad läsa en U-kurs. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga