1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej,
  det finns spetsutbildningar på ett antal svenska gymnasieskolor:

  Matematikgymnasiet på Danderyds gymnasium >> är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet, där man läser matematikkurser parallellt & i snabbare takt & i samarbete med Stockholms universitet. Du får en bättre helhetsbild av matematik som ämne. Du får också tillfälle att öva kreativt tänkande och möjlighet att bli en bra problemlösare.


  Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets
  >> Hvitfeldtska gymnasiets (Göteborg) naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där man tillsammans med andra matematikintresserade elever kan läsa i snabbare takt, utveckla sin problemlösningsförmåga, och få en djupare inblick i matematiken.


  Spetsutbildning i matematik – Leonardo på >> Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona (Blekinge)
  Den matematiska spetsutbildningen Leonardo syftar till att elever som har talang för matematik ska ges en utbildningsmiljö som engagerar och öppnar nya oanade möjligheter med matematiken som guide. Tillsammans fördjupar och breddar vi vår matematiska förståelse och använder matematiken för att förklara olika ämnesområden och samhällsutvecklingen som helhet.


  Matematik – spets på Luleå gymnasieskola erbjuder som enda utbildning i Norrland en riksrekryterande spetsutbildning i matematik. Du läser i grunden Naturvetenskapsprogrammet, men under årkurs 2 läser du mer matematik. Väljer du att läsa upp till fullständig naturvetenskaplig behörighet väljer du dessa som programfördjupning och individuella val. Du får arbeta tillsammans med kunniga och engagerade lärare samt göra experiment, exkursioner och ämnesövergripande projekt.


  Fysikprogrammet på Polhemskolan >> i Lund (Skåne)
  Fysikprogrammets idé är att ge breda och fördjupade kunskaper i fysik för att erövra en förmåga att se fysikens centrala roll i samspelet med de övriga naturvetenskaperna samt medicin och ekonomi.


  Matematikprogrammet på Polhemskolan i Lund /Skåne/
  Spetsutbildningen i matematik är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet, NA, där du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Utbildningen har ett utvecklat samarbete med Lunds universitet och därifrån kommer också föreläsare på några av momenten. Utbildningen syftar till att ge dig en bättre helhetsbild av matematik som ämne.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga