1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lisa,

  För den personen som inte redan har lärarexamen och vill bli behörig SFI-lärare gäller att läsa minst 180 högskolepoäng*** för att sedan läsa KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som är en 90 hp-utbildning = tre terminer på heltid. Att utbilda sig till behörig SFI-lärare tar, alltså, 4,5 år på heltid.
  *** minst 180 högskolepoäng ska läsas i "skolämnen" (och av dem minst 90 högskolepoäng, motsvarande heltidsstudier i 3 trminer, ska vara i ämnet Svenska som andraspråk).

  Den personen, som redan har Lärarexamen, kan läsa 30 högskolepoäng i ämnet SAS (svenska som andraspråk) för grundskolelärare - studier som motsvarar en termin på heltid, och sedan ansöka om utökad lärarlegitimation och på så sätt även få behörighet att undervisa i SFI.
  Bra att göra planering tillsammans med studievägledare på en lärarhögskola där man vill ta ut lärarexamen (om man inte redan har lärarexamen).

  Listan på utbildningar inom ämnet Svenska som andraspråk (SAS) är lång, se
  studera.nu/jamfor-utbildning?q=sas men det är nog inte OK att läsa vilka som helst kurser från den listan om målet är att bli behörig SFI-lärare. Jag rekommenderar att vända sig till studievägledare på lärarhögskolorna. Annars är min "kvalificerade gissning" att det är 30 hp-kurser inom SAS som i första hand är aktuella för blivande SFI-lärare. Exempel på (enligt min mening) lämplig kurs att börja med är hig.se/SAS 1-30 hp och är man redan behörig, i andra ämnen, lärare, kan det räcka för att kunna få utökning av sin lärarlegitimation (men kontrollera gärna med studievägledare på lärarhögskolorna och/eller med skolverkets avdelning för lärarlegitimationer).
  Hänvisningar(lästips):
  framtid.se/yrke/sfi-larare
  studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/kpu

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga