1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Malin!
  Utbildningsutbud förändras. Vilka kurser och program som startar på de svenska lärosätena höstterminen 2022 fastställs helt och hållet till första dagen i anmälningsperioden, alltså till mitten av mars 2022.

  Högstadielärare på de svenska grundskolorna är ofta behöriga att undervisa i 3 ämnen. Att jobba endast som just Bildlärare och inte undervisa även i andra ämnen är mycket ovanligt.
  De bästa svaren om lärarutbildningar inkl.hur du kan utbilda dig till Bildlärare får du av studievägledare på lärarhögskolorna.
  Ett sätt är att försöka hitta ett helt program där du kommer att läsa mot att bli lärare i flera ämnen, däribland lärare i bild; ett annat sätt är att läsa tillräckligt antal högskolepoäng i bildämnen och försöka sedan hitta KPU, kompletterande pedagogisk utbildning får att i slutet av den kunna ta ut lärarexamen.
  Om du redan har lärarexamen och lärarlegitimation blir det i så fall en fråga om utökning av lärarlegitimationen. I så fall tror jag chansen är större att kunna läsa bildämnet på distans och ansöka sedan om utökning av legitimationen hos skolverket.
  Att kunna läsa till lärare helt på distans tror jag inte är möjligt. Vissa kurser kanske går att läsa på distans. Distans kan också innehålla obligatoriska träffar. Det finns alltså olika former av distans.

  Se, nedan, en lista på lärosätena: universitet och högskolor som erbjuder lärarutbildningar för bl.a 7-9 lärare (uppgift från januari 2022):

  Göteborgs universitet

  Högskolan Dalarna

  Högskolan i Borås

  Högskolan i Gävle

  Högskolan i Halmstad

  Högskolan Kristianstad

  Högskolan Väst

  Karlstads universitet

  Linköpings universitet

  Linnéuniversitetet

  Luleå tekniska universitet

  Lunds universitet

  Malmö universitet

  Mittuniversitetet

  Stockholms universitet

  Umeå universitet

  Uppsala universitet

  Örebro universitet


   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga