1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  "Vård- och omsorgsutbilding" på komvux kan ligga på olika nivåer. Min gissning är att du kommer att söka till utbildning på komvux på Gymnasial nivå, alltså ett kurspaket bestående av gymnasiala kurser, men det är bara en gissning... Om det är en annan sort utbildning, ej på gymnasial nivå som du vill komma in på, får du återkomma och förklara mer. 
  Om utbildningen på komvux som du vill komma in på ligger på gymnasial nivå, krävs det "grundskolekompetens". När man är vuxen (över 20 år gammal) och söker läsa på komvux anses man ha grundskolekompetens om man har dokumenterade kunskaper i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik som motsvarar godkänt betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan (alltså de betygen i de tre ämnena som ingår i elevernas slutbetyg från grundskolan). För engelska kan man göra undantag (när det gäller vårdutbildningar på gymnasial nivå för vuxna). Även vad det gäller matematik, så är det inte ovanligt att undantag beviljas. Men det är viktigt att man kan svenska eller svenska som andraspråk tillräckligt bra (eftersom undervisning kommer ske på svenska), så det absoluta kravet är att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk Grund (SAS-grund som är nästa kurs efter SFI-D). 
  Men om du har svenska som modersmål kan hända att komvux gör ett undantag även vad gäller kravet på betyg i svenska. 
  Det är alltså upp till komvux att bedöma om du är behörig eller inte (om du saknar dokumenterade kunskaper i svenska, engelska och/eller matematik - kunskaper som motsvarar Svenska Grund, Engelska Grund och Matematik Grund). Ibland kan man på komvux göra nivåbedömningstester i de ämnena (alltså i svenska, eng och matte) och om testerna visar att du kan börja läsa på gymnasial nivå, då blir du av komvux bedömd som behörig. 
  Att man är behörig betyder dock tyvärr inte att man per automatik blir antagen. 
  Du får gärna höra med SYV-en på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Lycka til med din ansökan till komvux!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga