2 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Alva!
  vi ställde din fråga till en sakkunnig och fick svar att det är UHR, Universitets- och högskolerådet som i Sverige bestämmer vilken särskild behörighet som krävs inför läkarprogrammen utifrån de kraven som är formulerade i Bilaga 2 till Högskoleförordningen på vad läkarexamen bör leda till (kunskapsmässigt).
  Vad jag personligen tycker om vilken behörighet som ska krävas inför läkarprogrammet, spelar ingen roll. Jag kan inte ändra på de reglerna.
  Ett förslag: du kan kanske inom ditt gymnasiearbete eller inom ngn annan skoluppgift undersöka den frågan som du ställer här nu och ta fram ett svar som även kan vara till nytta för fler personer som funderar på att söka till läkarprogrammet!
  Hälsningar
  Peter

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, det står i Högskoleförordningen, kapitel 7 och paragraf 9 att Universitets- och Högskolerådet (UHR) får meddela föreskrifter om vilka krav på särskild behörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen eller konstnärlig examen som anges i bilaga 2 till denna förordning. Läkarexamen är en av dessa examina.

  Här finns högskoleförordningen: Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SFS 2020:881 - Riksdagen

  Allmänt gäller beträffande de särskilda förkunskapskraven, enligt paragraf 8 i samma kapitel, att ”De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen”.

  Föreskrifter om vilka behörigheter som ska gälla kommer alltså från Universitets- och högskolerådet. Den senaste förordningen som kommit i detta ärende är UHRFS 2019:1. Den finns  här:

  Universitet- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet tryckunderlag1[6] (uhr.se)

  Den förordningen tillämpas första gången inför antagningen till sommarterminen 2022, men när det gäller innehållet i förkunskapskraven för läkarprogrammet så innebär den ingen förändring jämfört med den nu gällande förordningen.

  Det är Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor vid UHR som arbetar med dessa frågor. Du kan därför ställa vidarefrågor, om du t.ex inte är helt nöjd med svaret som ges nu, till Avdelningen för analys, främjande & tillträdesfrågor vid UHR.

  Med vänlig hälsning
  ANNA SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga